Азбука на европейската интеграция

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-12-2018
  •  76

Автор:Илияна Ескенази, Румяна Вел
Издателство:Център за европейски изследвания
Страници:206
Корици:меки
Година:2001
Броя:1
ISBN:9548382105/9789 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
Азбука на европейската интеграция: Българо - английско - френски речник / Илияна Ескенази, Румяна Вел

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
Отношенията между България и Европейския сък)з след 1990 година се развиват с нарастваща интензивност както В политически, така и 6 социално-икономически аспект. През 1993 г. страната ни подписва Споразумение за асоцииране с Европейския съЬз (ЕС), а през 1995 г. подава официално молба за членство в СъЬза. През 1998 г. българското правителство приема национална стратегия за присъединяване и национална програма за приемане на европейското законодателство. През декември 1999 г. на Европейския съвет в Хелзинки страната ни получава покана за преговори за членство В ЕС, които започнаха през февруари 2000 г.

Правителствената програма "България 2001"утвърждава по категоричен начин европейската ориентация на страната, която ще гради своето бъдеще на основата на европейските ценности, знания и умения.

Европейските предизвикателства пред цялото общество и усилената работа на българската администрацияJLnpoueca на преговори и подготовка за членство са предпоставка за засилен об/йен на информация за протичащите в Европа обединителни процеси. Така "езикът" на Общността, утвърдил с годините своя терминология, навлиза в българската политико-административна практика, а чрез медиите -достига до широката общественост.

Настоящият справочник е подготвен в рамките на проект по програмата "Темпус" на ЕС за обучение на местната администрация по Въпроси на европейската интеграция. Той е второ изцяло преработено и допълнено издание на триезичния речник, публикуван през 1997 г. от Института за европейски изследвания и информация. Изданието обхваща важни "европейски" термини, изрази и съкращения, свързани с процесите на обединение в Европа и подготовката на страната ни за членство в ЕС.

Справочникът е изготвен за целите на обучението, осъществявано от Института. Авторският екип се надява, че пособието ще бъде полезно и за всички, които са професионално ангажирани с работата за присъединяването на България към Европейския съ1оз, или пък са привърженици на голямата идея за обединена Европа.
От авторите

***
КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РЕЧНИКА?
Структурата и методиката на изданието са близки до тези на публикувани Вече многоезични справочни издания от типа "глосар", разработени от отделни автори или от екипи на специализираната Служба за преводи на Европейската комисия.

Речникът се състои от две части, които обхващат общо 1200 терминологични единици. Първата част Включва термини и изрази, които изграждат специфичния език на правните, икономическите и политическите отношения в ЕС, както и на подготовката на страните-кандидатки за членство в Съ1оза. Наред с превода на английски и френски език, за подбрани термини и изрази са дадени обяснителни бележки или пояснения, а чрез препратки е създадена мрежа от вътрешни връзки между тях.

Втората част съдържа съкращения от инициален, сричков и смесен тип. Както в първата част, и тук съкращенията заемат азбучното си място. В случаите, когато едно съкращение на английски език няма известен френски еквивалент, на френски се дава само разгърнато обяснение към английското съкращение, като само в единични случаи липсва обяснение на френски език.

В края на изданието са приложени: списък на главите, по които се водят преговори за членство В ЕС, списък на Генералните дирекции и служби на Европейската комисия и таблица на съответствията между стара и нова номерация на членовете на учредителните договори след Амстердамския договор.

В речника са използвани следните основни символи:

[UK] - английски език [FR] - френски език [BG] - български език

Об.: - пояснение, препратка към учредителните договори, обяснителна бележка.
*** - не е известен еквивалент на френски език.

***
Речника се състои от две части, които обхващат 1200 терминологични единици.
*Първа част включва термини и изрази, които изграждат специфичния език на правните, икономическите и политически отношения в ЕС.
*Втора част съдържа съкращения от инициален, сричков, и смесен тип.

Забележка: Като нова книга - (неизползвана).

Ст.!!! Азбука-на-европейската-интеграция


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.