Приложения към методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-11-2018
  •  88

Автор:Колектив
Издателство:Държавен вестник
Страници:206
Корици:Меки
Година:2010
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 290 Състояние: Мн. добро
Приложения към методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

(Притурка към брой 17 от 19.02.2008 г. на ДВ)

Държавен вестник. Официално издание на Република България

Народно събрание на Република България.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА - СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО
ЧАСТ: "ХИДРОТЕХНИЧЕСКА", ХИДРОМЕЛИОРАТИВНА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ МИНИ И КАРИЕРИ (МИННО ТЕХНОЛОГИЧНА)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ "ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ РАБОТИ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ "РЕКУЛТИВАЦИЯ" 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУТИ ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА, КИП И АВТОМАТИКА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ "ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ, ХЛАДИЛНИ И СУШИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ "ТЕХНОЛОГИЧНА" 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
/ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА/

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

о1. бз. Приложения-към-методиката-за-определяне-на-размера-на-възнагражденията-за-предоставяне-на-проектантски-услуги-от-инженерите-в-устройственото-планиране-и-в инвестиционното-проектиране
Категория › Право

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.