Отопление и вентилация

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-11-2018
  •  177

ПРОДАДЕНА

Автор:В. Иванов, Б. Крапчев
Издателство:Техника
Страници:665
Корици:Твърди
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
Отопление и вентилация / В. Иванов, Б. Крапчев

Плюс наличните приложения извън книгата (обикновено липсват). Без подчертавания. Незначително позахабена корица.

Книгата "Отопление и вентилация" е предназначена за учебник на студентите от специалността "Топлотехника", "Машини и апарати за хранителната и химическата промишленост" и "Текстилна техника". Същата частично може да бъде ползувана и от други специалисти, изучаващи подобна дисциплина.

В книгата са разгледани основно главните системи, от отоплителната, вентилационната, климатичната и санитарната техника, s както и начините на тяхното изчисление, което позволява същата да бъде ползувана от проектантските организации и. от специалистите в производството.

***
УВОД
Промяната на температурата на външния въздух през различните годишни времена в доста широк интервал е довела до необходимостта от отопляване, охлаждане и климатизиране на жилищните сгради. През някои години амплитудата на абсолютните стойности на температурата през зимата и през лятото достига до 70°С. Човешкият организъм не е пригоден да понася такива големи температурни разлики.

Още първобитният човек от каменната епоха, за да се предпази ог промяната на температурата както през денонощието, така и през годишните сезони, е търсил убежище в пещерите. Пещерата е била единственото естествено място със сравнително равномерна температура през цялата година.

Овладяването на огъня е тласнало доста напред развитието на човека. Задимената пещера е престанала да бъде вече удобно жилище. Вън огънят не е могъл да се поддържа лесно, често той е бил загася-ван от дъжда. През зимата запазването му било още по-трудно. Наложило се да се направи прикритие за огъня, около който хората се събирали. Така е произлязло първото жилище. Хората започнали да строят жилища, в средата на които се палел огън. Цялото семейство се събирало около огъня. Оттук произлиза и наименованието домашно огнище. С по-нататъшното развитие на човешкото общество са нараствали и неговите нужди. Наред с това се развива и строителството. Размерите на сградите нарастват и големият брой помещения вече не могат да се отопляват по примитивния начин чрез палене на огън. Явява се нужда от специални отоплителни уредби. В някои по-запазени сгради, останали от римско време, се забелязват интересни отоплителни уредби. В специално горивно устройство в сградата се пали огън, чиито димни газове минават през система вградени хоризонтални и вертикални канали и загряват подовете, таваните и стените. Тук новото не е само горивното устройство, а и това, че не се използува само директното въздействие на огъня чрез излъчване, а главно топлината на горещите димни газове. Развитието продължава. Строителството се развива все повече, израстват големи сгради, с което започва и историята на отоплителната и вентилационната техника. Появяват се печки и по-усъвършенствувани отоплителни устройства, които се доближават до централните отопления.

Голям принос в развитието на отоплителната и вентилационната техника са дали руските и съветските учени, от една страна, поради това, че климатът там е по-суров, а от друга страна, понеже нивото на руската наука е било много високо. За съжаление много руски постижения преди Октомврийската революция не са били популяризирани.
, м^щц^лндщр,... .1. JLH
Авторите
Теорията за естественото движение на въздуха (конвекцията) и димните газове в канали е била създадена от Михайло Ломоносов през 1753 г. През 1799 г. Н. А. Лвов пръв решава задачата за въздушното отопление. Първият центробежен вентилатор и първата принудителна (изкуствена) вентилация са били осъществени от руския генерал-майор А. А. Саблуков през 1833 г. Системата за вентилиране е била построена най-напред на бойни кораби, а впоследствие в руднични галерии.

През 1905 г. В. А. Якимович пръв дава основата на лъчистото отопление. Оригиналните руски системи за централно водно отопление, приложени в Москва и Петроград през 1883 г., събудили интерес и били проучвани от Пруското министерство на благоустройството.

Сега развитието на отоплителната и вентилационната техника в Съветския съюз е огромно и може да се каже, че Съветският съюз е на първо място в това отношение. За пръв път там са топлофицирани цели градове и е пусната първата атомна електроцентрала за мирни цели.

У нас отоплителната и вентилационната техника също са развити. Всички инсталации с малки изключения са правени от наши инженери и в тази област почти не се е стигало до търсене на чужди специалисти.

Задачата на отоплителната и вентилационната техника е да се изравнят големите температурни амплитуди и да се създаде обстановка на еднакво благоразположение за човека в сградите през разните годишни времена. Това може да се постигне, като сградите се отопляват и охлаждат, а въздухът в тях се опреснява и пречиства от прах.

За да може да се постигне това най-целесъобразно и стопански най-изгодно, налага се самите сгради да са термостабилни. Сграда, която не е топлотехнически издържана, не е хигиенична и престава да бъде годна за обитаване. Следователно задача на отоплителната и вентилационната техника е също да определя дебелината, големините и вида на материала за отделните заграждащи строителни елементи в сградата.

о1. Отопление-и-вентилация
Категория › Техническа лит.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.