От изследването на Акаша. Петото Евангелие

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-11-2018
  •  216

ПРОДАДЕНА

Автор:Рудолф Щайнер
Издателство:Даскалов
Страници:270
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
От изследването на Акаша. Петото Евангелие / Рудолф Щайнер

Указания относно публикуването на езотеричните лекции от Рудолф Щайнер
За характера на тези частни издания Рудолф Щайнер (1861-1925) казва следното в своята автобиография "Моят жизнен път" (Събр. Съч. №28, гл.35):

"Съдържанието на тези издания бе предвидено да се изнесе под формата на устни, непредназначени за издаване съобщения...

Никъде и в ни най-малка степен не е споменато нещо, което да не представлява чист резултат от изграждащата се Антропо-софия... Читателят може напълно да ги приеме за това, което Антропософията има да каже. Ето за!М°— първоначално тръгнахме от условието, те да бъдат разпространявани само всред членовете на Антропософското Общество. Нека обаче се има предвид, че в тези непрегледани от мен ръкописи, има и непълни неща.

Право за оценка на подобно частно издание обаче се признава само на онзи, който знае какво е условието за такава оценка. А за повечето от тези издания условието се състои поне в антропософското познание за човека и космоса, доколкото съи1н°стта им е изложена от Антропософията и в познанието на това, което под формата на "антропософска история" се съдържа в съобщенията от духовния свят."

----
Въведение
Лекциите, изнесени върху Петото Евангелие през 1913 и 1914 година заемат твърде особено място в ду-ховно-научните изследвания на Рудолф Щайнер. Той сам споделяше с цената на какви усилия можа да говори върху Петото Евангелие. Той стори това, окрилян от едно дълбоко чувство за отговорност и дълг спрямо всичко онова, което трябва да бъде подготвено в нашата епоха, както и от съзнанието за великата необходимост, която налагаше тези импулси да се влеят именно в сегашния етап от еволюцията на Земята.

Рудолф Щайнер не премълча усилията и особените трудности в стремежа си да извлече от Хрониката Ака-ша онези имагинативни образи, които се отнасят към християнството. Духовното изследване върху Петото Евангелие беше наистина нещо много скъпо за него. С цената на тежки жертви, той се реши на този духовен подвиг, въпреки че омразата на противниците се надигна срещу него още когато отделни фрагменти от тайната за двете момчета Исус - която също принадлежи към Петото Евангелие - станаха публично достояние.

Когато на 20. Септември 1913, в съдбоносен за света момент, беше положен основният камък на Първия Гьотеанум, Рудолф Щайнер обозначи съдържанието на тези лекции с името Петото Евангелие. Полагането на основния камък веднага беше последвано от лекциите в Осло, Берлин, Хамбург и в други градове.

Малко преди смъртта си, г-жа Мария Щайнер се осмели и публикува в своето Издателство лекционния цикъл, изнесен в Осло. Решението беше взето с оглед на нейното твърдо убеждение, че съвременната епоха изисква тези духовно-научни съобщения да станат достъпни за един по-широк кръг от търсещи хора. Дано те се отнесат към тайните на Петото Евангелие по онзи подобаващ начин, който Рудолф Щайнер успя да пробуди в сърцата на своите слушатели!

Ернст Вайдман

ст. От изследването на Акаша. Петото Евангелие

Категория › Езотерика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.