Пресмятане и конструиране на машинни елементи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-11-2018
  •  234

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:860
Корици:Твърди
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 235 Състояние: Добро
Пресмятане и конструиране на машинни елементи

Авторски колектив:  Д. Христов, Г. Петков, Н. Чавушян, С. Начев, М. Продан

В книгата са дадени общи насоки за конструиране на машинните елементи, основни формули и справочни материали за тяхното якостно пресмятане, таблични данни за машиностроителните материали и за техните механични свойства и таблици за допуските и сглобките. Изложено е пресмятането и конструирането на различните групи машинни елементи с общо предназначение, като са дадени най необходимите справочни материали, както и характерни конструктивни и изчислителни примери.

Книгата е предназначена да служи за помагало на студентите по машинно и електроинженерство и на инженерно-техническия персонал от практиката, занимаващ се с пресмятане * конструиране на машини и техните възли и части.
621.7/.9

****
ПРЕДГОВОР
Книгата има практически уклон и ПО характер и предназначение заема средно място между теоретичните курсове и практическите ръководства и справочници в областта на машинните елементи. В нея са застъпени някои общи теоретични предпоставки, методи и формули: за пресмятане и указания за конструиране на машинните елементи. За улеснение на конструкторите са дадени във вид на таблици, графики: и фигури най-важните и най-често използуваните справочни материали,, изчислителни формули, величини и коефициенти, машиностроителни материали, геометрични форми и размери на стандартни машинни елементи, допуски и сглобки и др. За илюстрация са приведени редица конструктивни и изчислителни примери.

Второто издание на книгата е преработено в съответствие със станалите промени и допълнения на нашите стандарти (БДС), както и във връзка с възприетата у нас международна система от измервателни единици (СИ). Това издание също е допълнено на отделни места о. някои нови положения по пресмятането на машинните елементи.

За улеснение на читателите в долната таблица се дава съотношението между единиците от СИ и досега употребяваните единици, срещащи се в книгата. За удобство напреженията в таблиците и примерите са дадени като произведение от две числа, например 1000. Ю6, N/nr или 15.1 O'7 N/m2. При това числото пред множителя 105 представлява стойността на напрежението в досегашните единици кг/см2, а чие лото пред множителя 107 — в кг/мм2.
Съотношение между единиците от СИ и досега употре бянаните единици
Величина Единици от СИ I Досега употребявани единици 1 Досега употребявани | единици, приведени в СИ 1
Дължина Ш М |Л ИЛИ МК ' ' I pm (микрометър) = 10~6 m 1
Лице Ш" мм2 см2 10~6 in2 | 10~4 ш2 |
Обем 1113 см3 л 10~6 т3 1 10~3 т3 1
Маса ... __ I
ч кг. сек2/м 9,8066 kg!=» 10 kg
Време S мин 60 s
Линейна скорост m/s см/сек 0,01 m/s
Линейно ускорение m/sa | см/сек2 0,01 m/s2 ~ ~t

Забележка: Запазена книга, тук-там е подчертавано. Внимателно използвана книга.

о1. Пресмятане-и-конструиране-на-машинни-елементи
Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.