Въпроси на пропагандата и агитацията

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-11-2018
  •  138

Автор:Колектив
Издателство:БКП
Страници:622
Корици:Твърди
Година:1955
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Отлично
Въпроси на пропагандата и агитацията в решения и документи на КПСС

ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ (1903—1953)
Петдесетгодишнината от откриването на Втория конгрес на Руската социалдемократическа работническа партия (РСДРП) — 30 юли 1903 година, е забележителна дата в живота на Комунистическата партия на Съветския Съюз, на народите в нашата страна, в историята на цялото международно революционно движение. На този конгрес беше положено началото на боевата, революционната марксистка партия на работническата класа, партия от нов тип, принципно различна от реформирисите партии на II Интернационал. "Болшевизмът — писа В. И. Ленин — съществува като течение на политическата мисъл и като политическа партия от 1903 година."

На Втория конгрес се увенча с успех наистина титаничната борба на великия Ленин за създаване на революционна пролетарска партия в Русия. В продължение на много години, от началото на деветдесетте години на миналия век, В. И. Ленин, като верен последовател на учението на Маркс и Енгелс, развивайки творчески марксизма при новите исторически условия, разгърна безпощадна борба против явните и скритите врагове на марксизма, против всевъзможните прояви на опортюнизма в работническото движение, за организиране и сплотяване силите на пролетариата под знамето на революционния марксизъм.

Създадената и изкована от гения на революцията Ленин Болшевишка партия доведе нашия народ до победата на Великата октомврийска социалистическа революция през 1917 година, организира диктатурата на пролетариата, вдигна за съзнателно историческо творчество многомилионните маси на трудещите се в нашата родина, осигури построяването на социалистическото общество и уверено води съветския народ напред към комунизма. Името на Ленин, великия основател и мъдрия вожд на Комунистическата партия, е неразривно свързано с цялата история на нашата партия, е възникването и развитието на първата в света социалистическа държава — Съюза на съветските социалистически републики. Името на Ленин стана знаме на трудещите се от целия овят в борбата за мир, демокрация и социализъм, за светло бъдеще на народите.

Със своята самоотвержена борба за делото на работниците и селяните, за социализъм, със своята неуморна дейност за революционно преустройство на обществото Комунистическата партия на Съветския Съюз заслужи безграничната любов и доверие на целия съветски народ. От многогодишния си исторически опит трудещите се.в СССР се убедиха, че от всички политически партии, които са съществували >в нашата страна, само Комунистическата партия е истинска народна партия, която изразява коренните интереси на трудещите се.

Комунистическата партия на Съветския Съюз измина славен полувековен път на героична борба, на трудни изпитания и световно-исторически победи. Закалена в боевете под ръководството на гениалния Ленин, на ученика и продължителя на делото на Ленин — великия Сталин, и на техните съратници, нашата Комунистическа партия сега е челна, ръководна и направляваща сила на съветското общество, което строи комунизма.

Цялата история на Комунистическата партия е тържество на великото, всепобеждаващото учение на марксизма-ленинизма. Извънредно богатият исторически опит на Комунистическата партия на Съветския Съюз е вдъхновяващ пример за комунистическите и работническите партии на всички страни в тяхната последователна борба за революционно преустройство на обществото.

I. ИСТОРИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА Р С Д Р П

1. Марксистката партия в Русия се създаваше в преломен момент на международното работническо движение, когато капитализмът навлезе в своята висша и последна, империалистическа фаза на развитие, започна да се превръща в паразитен, загиващ и умиращ капитализъм, когато пролетарската, революция стана въпрос на непосредствена практика. През този период Русия беше възлова точка на всички противоречия на империализма. Интересите на руския царизъм и западния империализъм се преплитаха най-тясно помежду си. В навечерието на Втория конгрес на партията В. И. Ленин писа: "Историята е поставила сега пред нас най-непосредствена задача, която е най-революционна от всички най-непосредствени задачи на пролетариата в която и да е друга страна. Осъществяването на тази задача, разрушаването на най-могъщата опора не само на европейската, но също (можем да кажем сега) и на азиатската реакция би направило от руския пролетариат авангард на международния революционен пролетариат." Това определяше характера, своеобразието и международното значение на нарастващата в Русия най-велика народна революция.

Марксисткото движение в Русия води началото си от осемдесетте години на миналия Век, когато през 1883 г. начело с Плеханов беше създадена марксистката група "Освобождение на труда". Но групата "Освобождение на труда" "само теоретически основа социалдемокрацията и направи първата стъпка към работническото движение". Зачатък на революционната пролетарска партия в Русия стана Лениновият петербургски "Съюз за борба за освобождение на работническата класа" (1895 година), чиято дейност беше насочена към широко съединяване на марксизма с работническото движение.

През март 1898 г. се състоя Първият конгрес на РСДРП, който провъзгласи създаването на.марксистка партия в Русия. Обаче след Първия конгрес марксисткото движение в Русия продължаваше да бъде в стадий на отделни разпокъсани социалдемократически кръжоци и групи, несвързани с единството на боева марксистка програма и на централизирана организация. При това значителна част от социалдемократическите кръжоци се разяждаше от ръждата на "икономизма" (опортюнизъм, отричащ политическата борба на работническата класа и нейната ръководна роля).

През периода на Втория конгрес на партията се решаваше изключително важният политически въпрос: по кой път ще тръгне младото руско работническо движение ще тръгне ли то, вдъхновявано от социалистическата ....

о1. Въпроси на пропагандата и агитациятаВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.