Слаботокови токозахранващи устройства

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-11-2018
  •  151

ПРОДАДЕНА

Автор:Деню Белчев
Издателство:Техника
Страници:496
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

В гл. първа и втора на книгата в достъпна форма са разгледани принципите на работа на химическите токоизточнаци и акумулатори, както и устройството и начините за ггравилната им експлоатация. Във връзка с това е поместен и обширен справочен материал. Освен това са изложени и новите тенденции, свързани с правилното използуване на различните видове акумулатори.

В гл. трета са разгледани видовете токоизправнтелни вентили. Дадени са техните характеристики и параметри и са посочени областите на приложение. При това е обърнато особено голямо внимание на съвременните полупроводникови елементи.

Различните токоизправнтелни схеми са разгледани в гл. четвърта, пета и седма. Проследено е действието на схемите и е направен анализ на работата им при различен характер на товара, като са изведени и техните параметри при различните режими на работа.

В гл. шеста са разгледани преобразувателите и са описани голям брой токоизправнтелни устройства с честотно преобразуване на базата на електронните и полупроводниковите елементи. Изглаждащите филтри, които са много важна част на слаботоковите токозахранващи устройства, са разгледани подробно в гл. осма. Дадени са много указания, диаграми и формули, с което е улеснено електрическото изчисление на устройствата. Разгледани са и преходните процеси, които възникват в тях при определени условия.

Регулирането на напрежението на токоизправителите е разгледано в гл. девета. Голямо внимание е отделено на методите за регулиране чрез изменение параметрите на вентилите. Подробно са разгледани начините на управление на тиратронните и особено на тиристорните токоизправители.

Последната, гл. десета, е посветена на стабилизаторите на напрежение и ток. Разгледани са различни схеми, като е отделено особено внимание на полупроводниковите стабилизатори(параметрични и компенсационни). Изведени са техните параметри, изтъкнати са особеностите и са показани начините за изчислението им.
Техника

о1
Категория › Техническа лит.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.