Избрани произведения в три тома. Том 1-2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  142

Автор:Георги В. Плеханов
Издателство:Партиздат
Страници:1158
Корици:Твърди
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Избрани произведения в три тома. Том 1
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ («ОТ ПРЕВОДАЧА») И БЕЛЕЖКИ НА ПЛЕХАНОВ КЪМ КНИГАТА НА Ф. ЕНГЕЛС «ЛУДВИГ ФОЙЕРБАХ И КРАЯТ НА КЛАСИЧЕСКАТА НЕМСКА ФИЛОСОФИЯ» 5

От преводача 5

Бележки на Плеханов към книгата на Ф. Енгелс «Лудвиг Фойербах. . .» 7

Бележки към първото издание в първоначалната им редакция 62

ОЧЕРЦИ ПО ИСТОРИЯ НА МАТЕРИАЛИЗМА 68

Предговор 68

I. Холбах 71

II. Хелвеций 119

III. Маркс 177

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА МАРКСИЗМА 256

Materialismus militans. Отговор на г-н Богданов 339

Първо писмо 339

Второ писмо 364

Избрани произведения в три тома. Том 2

СЪДЪРЖАНИЕ
Г. В. Плеханов и социалистическото движение в България 5

Г. В. Плеханов и неговият принос в защитата и обосноваването на марксистката философия (Увод към руското издание «Избранные философские произведения», т. I, 1956) 14

КЪМ ВЪПРОСА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МОНИСТИЧНИЯ ВЪЗГЛЕД ЗА ИСТОРИЯТА 67

Предговор към второто и третото издание 67

Първа глава. Френският материализъм от XVIII век 69

Втора глава. Френските историци от времето на Реставрацията 80

Трета глава. Социалистите-утописти 96

Четвърта глава. Немската идеалистическа философия 132

Пета глава. Съвременният материализъм 177

Заключение 294

Приложение 1. Още веднъж г. Михайловски, оше веднъж «триада» 327

Приложение II. Няколко думи към нашите противници 336

ЗА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОТО РАЗБИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА 378

КЪМ ВЪПРОСА ЗА РОЛЯТА НА ЛИЧНОСТТА В ИСТОРИЯТА 415

ПЪРВИТЕ ФАЗИ НА УЧЕНИЕТО ЗА КЛАСОВАТА БОРБА ( Предговор към второто руско издание на «Манифест на Комунистическата партия») 455
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОТО РАЗБИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА  515

Първа лекция (8 март 1901 г.)

Втора лекция (15 март 1901 г.)

Трета лекция (23 март 1901 г.)
Четвърта лекция (30 март 1901 г.) 547

ПАТРИОТИЗЪМ И СОЦИАЛИЗЪМ 557

РЕЧ НАД ГРОБА НА А. И. ХЕРЦЕН В НИЦА 7 април 1912 г. 569

БЕЛЕЖКИ 577

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ 616

о1. Георги В. Плеханов
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.