Металургия на тежките цветни метали. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  142

ПРОДАДЕНА

Автор:В. Каролева
Издателство:Техника
Страници:300
Корици:Твърди
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор..........................................................3

Част I. Металургия на цинка
Глава. I. Суровини и методи за получаване на цинк..............5
1. Общи сведения............................................5
2. Цинкови руди и концентрати...............11
3. Методи за получаване на цинк от цинкови концентрати . . 14

Глава. II. Пържене на цинковите концентрати.........18
1. Отнасяне на компонентите на цинковия концентрат при окислителното пържене....................18
2. Пържене на цинковите концентрати в слой и в летящо състояние ............................28
3. Пържене на цинкови концентрати в кипящ слой......35
4. Агломериращо пържене на цинкови концентрати ...... 52

Глава III. Пирометалургия на цинка...............55
1. Основни принципи на дестилационния метод за получаване на цинк..........................55
2. Дестилационно получаване на цинк............63
3. Рафиниране на суровия цинк...............77

Глава IV. Хидрометалургия на цинка..............82
1. Мокро извличане на цинковата угарка...........82
2. Директно извличане на цинка от цинков концентрат .... 121
3. Пречистване на неутралния разтвор на цинков сулфат от примеси ...........................123
4. Извличане на цинка от оловно-цинковия кек........141
5. Електролиза на разтвора на цинковия сулфат.......149

Част II. Металургия на кадмия, антимона, бисмута, калая и никела
Глава. V. Металургия на кадмия................179
1. Общи сведения......................179
2. Получаване на кадмий ог медно-кадмиевите кекове .... 184
3. Комбиниран метод за производство на кадмий.......199
4. Техники на безопасността при производството на кадмий . . 204
Глава. VI. Металургия на антимона...............205
1. Общи сведения......................206
2. Класификация на антимоновите суровини и на методите за тяхното преработване ................... 211
3. Подготовка на антимоновите суровини за топене......213
4. Основни методи за преработване на антимоновите суровини . 217
5. Получаване на антимон от полупродукт на оловното производство ...........229
6, Рафиниране на антимона.................230

Глава VII. Металургия на бисмута...............233
1. Общи сведения......................233
2. Получаване на бисмут от бисмутови концентрати......235
3. Рафиниране на суровия бисмут..............238
4. Получаване на бисмут от някои полупродукти на цветната металургия........................240

Глава. VIII. Металургия на калая................244
1. Общи сведения......................244
2. Суровини и методи за добиване на калай.........249
3. Подготовка на калаените концентрати за топене......252
4. Редукционно топене на калаени концентрати ........ 256
5. Преработване на богати калаени шлаки..........260
6. Преработване на бедни калаени концентрати........264
7. Рафиниране на калая...................265

Глава IX. Металургия на никела................271
1. Общи сведения......................271
2. Никелови суровини и методи за преработването им.....274
3. Преработване на окислени никелови руди.........278
4. Преработване на сулфидни медно-никелови руди и концентрати 285
5. Електролизно рафиниране на никела............291
Използувана литература .................... 296

о1.

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.