Запознаване с околната действителност

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  161

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:159
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Запознаване с околната действителност 

Авторски колектив: Снежина Македонска, Марика Чанджи, Елена Качулска, Златка Викторова

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод 3
1. Запознаването с околната действителност (обществена и природ-на среда) — средство за всестранно развитие на децата и подготовката вм за училище 9
2. Развитие на любознателност, наблюдателност и познавателни интереси у децата чрез запознаването им с околната действителност 14
3. Решаването на познавателни задачи — средство за развиване на мисленето 20
4. Изисквания за организиране и провеждане на наблюдението 25
4. 1. Видове наблюдения 25
4. 2. Методика за провеждане иа наблюдение 31 
4. 2. 1. Подготовка за наблюдение 31 
4. 2. 2. Провеждане на наблюдението 33 
4. 2. 3. Основна част на наблюдението 34
4. 2. 4. Заключителна част на наблюдението 37
5. Наблюдения в обществената и природната среда 40
5. 1. Наблюдения на обекти от обществената среда 40 
5. 2. Обобщен план за провеждане на наблюдения на животни и растения 48
5. 3. Наблюдения на предмети и явления от природната среда 49
5. 4. Примерни план-конспекти 64
6. Същност и специфика на беседата при запознаване на децата в детската градина с околната действителност 59
6. I. Изисквания за провеждане на беседа 59
6. 2. Разговор в първа възрастова група 67
6. 3. Разговор-беседа във втора възрастова група 70 
6. 4. Беседа в трета възрастова група 75
6. 5. Беседа в четвърта възрастова група 82
7. Значение на аудиовизуалните средства и методика за използването им при запознаването на децата с околната действителност 101
8. Методика на използуването на художествената литература ври запознаването иа децата с околната действителност 104
9. Примерно годишно разпределение на програмния материал во запознаване на децата с околната действителност 111
Литература 159

бз. з
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.