Хидро и пневмо-машини и задвижвания

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  456

ПРОДАДЕНА

Автор:Г. Грозев, С. Стоянов, Г. Гужгулов
Издателство:Техника
Страници:406
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
Хидро и пневмо-машини и задвижвания / Грозьо И. Грозев, Стоян Г. Стоянов, Ганчо В. Гужгулов

УВОД
J
Хидравличните и пневматичните машини са едни от първите съоръжения, направени от чсвека. Необходимостта от вода е принуждавала хората да използуват различни приспособления и хидравлични устройства за издигането й. По-късно за тази цел са използували потенциалната или кинетичната енергия на някои водни източници. Известни са работни колела, използуващи енергията на водата или вятъра, за задвижване на съоръженията за изпомпване на вода от рудници, за напояване и др.

Хидро- и пневмомашините и задвижванията са получили значително развитие и приложение във всички области на живота — от техниката за бита до космическите кораби. Няма съвременни машини, с изключение на електрическите, в кзито да не са вградени една или няколко хидро- или пневмомашини самостоятелно или в система за задвижване.

Хидравличните и пневматичните машини се разделят на два основни вида: силови и работни.

Силови хидравлични и пневматична машини са тези, които трансформират потенциалната и кинетичната енергия на дадени флуиди в друг вид енергия, най-често механична. Основните представители на този тип машини са водните и вятърните турбини и хидро- « пневмодвигателите. Първите най-често задвижват електрически генератори за производство на енергия, а вторите — силови механизми.

Работни хидравлични и пневматични машини са тези, които превръщат механичната енергия в потенциална и кинетична енергия на определени количества от даден флуид. Основните представители на този тип машини са помпите, вентилаторите и компресорите. Те най-често се задвижват от електрически двигатели, а понякога от двигатели с вътрешно горене или парни двигатели.

Система, която включва работна машина—най-често помпа или компресор, и силова машина — обикновено хидро- или пневмодвигател, както и необходимите хидравлични елементи за регулиране и управление на параметрите на флуида, се нарича система за хидравлично или пневматично задвижване и управление. Системите биват обемни или турбосистеми.

Когато в качеството на работно тяло в устройствата на задвижванията се използува течност, задвижванията са хидравлични, а когато се използува въздух— пневматични.

Хидравличното задвижване е приложено още в дълбока древност чрез известните вод ни колела при водните мелници, лостовите чукоЕе за коване на метали и др.

През 1959/61 г. Хайзвел изобретява и изработва първата щамповъчна преса с обемно хидрозадвижгане, а в началото на XX в. Фьотингер създавай прилага динамичното хидрозадвижване за предаване на движението между главния двигател и гребния винт на кораб.

Днес хидравличните задвижвания се използуЕЬт с успех в машиностроенето, транспорта, металургията, енергетиката, строителството, селското стопанство,

мините и др. Тяхното голямо приложение се дължи на предимствата им спрямо другите видове задвижвания: малка, маса и обем на единица предавана мощност, безстъпално регулиране на скоростта на изпълнителния механизъм, висок к. п. д., голяма надеждност; простота на управлението и експлоатацията, предпазване от претоварване на задвижваната и .двигателната машина, универсалност и др.

Хидравличните и пневматичните елементи за задвижване и управление представляват -устройства, чрез които се регулират налягането, дебитът и посоката на скоростта.

С хидро- и пневмосистемите се извършва основно работно действие или се подава управляващо въздействие върху изпълнителните или управляващите механизми на работните машини.

Големите възможности на хидравличните задвижвания, особено в съчетание с електрическо и електронно управление, ги правят почти универсални средства за автоматизиране на различните технологични процеси в стационарни и самоходни машини, както и в поточни комплекси от машина.

о1

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.