Стенография. Валентин Цолов, Таня Ковачева, Любомир Паянов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  233

ПРОДАДЕНА

Автор:Валентин Цолов, Таня Ковачева, Любомир Паянов
Издателство:Техника
Страници:190
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Учебник за Единните средни политехнически училища
ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник е предназначен за учениците от ЕСПУ и гимназиите с преподаване на руски и западен език, които ujy-чават стенография. Той може да се използува и при јткултагпивно преподаване на стенография, както и за самостоятелно овладяване на бързописа.

Учебникът отговаря на основното изискване — получаване на подготовка, която дава възможност на учениците да се явят на квалификационен изпит за стенографска правоспособност на бързина 60—70 думи в минута.

Учебното съдържание е съобразено с нормативния документ „Основи на българската стенография — система 1 абелсбергер — Везеншек“ (1976). То обхваща теорията на задължителното стенографско изписване и съкращаване и свободните съкращения на думи и изрази.

Стенографската теория е разработена по нов оригинален начин. Спазена е логическата па$ледоватслност при излагане на материала, което създава условия за системно овладяване и затвърдяване на стенографските умения и навици. Във всеки урок са включени достатъчно подходящи примери, илюстриращи правилата. Дадени са текстове, четива и практически задачи, чието изпълнение трябва да бъде съобразено с индивидуалните възможности и времето на изучаващите стенография.

Тренировъчните текстове имат за задача да затвърдят създадените навици за стенографиране, за да се постигне желана бързина на писане. Разработването на текстовете се извършва по различен начин, но с оглед осъществяването на крайната цел — получаване на политехнически знания, трудови умения и сръчности: формиране на интереси към стенографската професия и ориентиране на средношколците към нея.

Неколкократното писане на един и същ текст, отброен съоб-разно с изискванията за постепенност при овладяване на бързописа, трябва да се извършва планомерно, за да се избегне деформирането на стенографските знаци.

Диктовките могат да бъдат директни и индиректни. В първия случай текстът непосредствено се диктува, а във втория cs използува магнетофон, на който предварително се записва съдържанието на текста.

о1


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.