История на политическите и правните идеи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  93

Автор:Тодор Недев
Издателство:Черноризец Храбър
Страници:559
Корици:Меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА ИСТОРИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИТЕ ИДЕИ И УЧЕНИЯ

Произходът на политическите и правните идеи и учения в социално-исторически план е свързан с процеса на образуване на народностите, с възникване на държавността, класите, нациите и правото.

Според идеалистическата философия първично е общественото съзнание спрямо общественото битие.

Според материалистическото разбиране за историята, за обществото, държавата и правото определяща роля за тяхното формиране и развитие играе начинът на производство на материални блага, който обуславя социалните, политическите и духовните процеси на живота, т.е. общественото битие определя общественото съзнание.

Производствените отношения имат решаваща роля в историческия процес, върху чието развитие оказват влияние и различните надстроени моменти, формите на социална борба и нейните резултати.

Конституциите, политико-правните институти и форми, философските, естетическите, религиозните, моралните и правните доктрини и възгледи са обусловени от базата. Надстроечните явления се отличават с относителната си самостоятелност, взаимодействат помежду си и изпитват взаимни влияния. Те оказват активно въздействие върху базата, като спомагат за нейното развитие или, обратно, като го задържат.

Тясно свързани с проблемите на политиката и държавата са въпросите на правото и законодателството.

Същността и формите на държавата и правото, на закономерностите в тяхното възникване, развитие и функциониране, мястото и ролята им в обществения живот имат дълга, богата и поучителна история, чието осветляване представлява задача на нашия кратък учебен курс.

о1.
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.