Металорежещи машини и автоматизирани системи с програмно управление

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-11-2018
  •  166

Автор:Леонид Караколов
Издателство:Техника
Страници:294
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, без подчертавания - позахабени корици.

В предлагания учебник са разгледани начините на програмно управление на обработващите машини и транспортно-захранващите ги устройства, основните положения при кодиране на управляващите програми на машините с програмно управление, тяхното настройване и управление при серийна работа, основните типове металорежещи машини с програмно управление, роботи и измервателни машини, основните понятия, свързани с ГАПС и автоматичните технологични модули.

Учебникът е написан в съответствие с програмата по едноименната дисциплина, която се чете във ВМЕИ «В. И. Ленин» на студентите от специалността Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Той може да бъде полезен и на инженерите, работещи като конструктори, технолози и настройчици на машини с програмно управление и ГАПС, а също като експерти в търговските централи и планово-ръководните органи.
© Леонид Райчев Караколов

Съдържание:
I. Металорежещи машини и промишлени манипулатори с кинематично програмно управление.

1. Устройство и действие на системите с кинематично програмно управление.

принцип на кинематичното програмно управление
командни апарати
обекти в металорежещите машини, управлявани с командни апарати
ръчно дистанционно управление при машини, управляеми с команден апарат
програмируем контролер
област на приложение на кинематичното програмно управление

2. Стругови полуавтомати с КПУ СЕ081 и СЕ061.

общо описание на струговия полуавтомат СЕ081
програмиране на струговия полуавтомат СЕ081
пулт за управление и режими на работа на струговия полуавтомат СЕ081
етапи на разработването на технологичната операция при струговия полуавтомат СЕ081
надстройване на струговия полуавтомат СЕ081
поднастройване на струговия полуавтомат СЕ081
специални приложения на полуавтоматите СЕ081 и СЕ061

II. Управление, програмиране и настройване на металорежещи машини с цифрово програмно управление.

3. Цифрово управление на движенията на работните органи на металорежещите машини и роботите.

цифрово управление на шейни (валове)
аритметично-логически основи на интерполирането
подсистема за цифрово управление
обща система за управление на металорежеща машина с ЦПУ

4. Стъпкови преводи.

стъпкови преводи със стъпкови двигатели
стъпкови преводи с нестъпкови двигатели
влияние на закъснението при отработване на командните импулси върху траекторията на инструмента
разпространеност и перспективи за развитие на различните стъпкови преводи

5. Основни понятия при програмирането на металорежещи машини с ЦПУ.

управляваща програма
елементи на програмата
модални команди
потиснати изречения
пасаж на програмата
координатна система на детайла
големина на дискрета
програмиране със и без десетична точка
реперна точка
размери на инструментите (инструментални координати)
машинна нула (център на координатната система на машината)
опорна точка на шейна
изходни точки на инструментите
автоматично извеждане на първия инструмент в изходна точка

6. Основни кодове на системата ФАНУК 6Т-Б.

кодове за задаване на честотота на въртене на вретеното или скоростта на рязане
програмиране на подавателната скорост или подаването
програмиране на стъпката на нарязваната резба
програмиране на координатите на върха на инструмента
съобщаване на координатите на изходната точка
абсолютно програмиране на движенията
верижно програмиране на движенията
смесено програмиране на движенията
програмиране на установъчни движения
програмиране на линейни движения
програмиране на кръгови движения
корекции (отмествания на траекторията на инструмента)
програмиране на номера на корекцията и номера на инструмента
програмиране на корекции в изреченията за установъчни движения
програмиране на корекции в изреченията за линейни движения
стойности на отместванията в системата ФАНУК6Т-Б
безопасни дистанции при бързите подвеждания с командата G00
радиусна компенсация
програмиране на резбонарязващ проход с постоянна стъпка на резбата
нарязване на резби с променлива стъпка
изпращане на шейните в опорните точки
технологични задържания
осигуряване на заоблени и незаоблени ръбове на детайла
линейно движение с прекъсване по външен сигнал
команди М
пример за разработване на програма

7. Структури на програмите при стругове с ЦПУ.

изходна структура
структура 1
структура 2
модификация на пасажите за инструментите
вмъкнати пасажи
обобщение за последователността при разработване на управляващите програми

8. Фиксирани и многопроходни цикли при системата за ЦПУ ФАНУК 6Т-Б.

фиксирани цикли
многопроходни цикли, задавани с едно изречение
многопроходни цикли, които се програмират с повече от едно изречение, и комплекси от цикли

9. Макропрограмиране и подпрограми.

променливи
макропрограма
макроинструкция
подпрограма
главна програма в системите с макропрограмиране
изречения за движенията и действията на машината при макропрограмирането
въвеждане на променливите
недефинирана променлива
команда за безусловен преход
условни преходи
интерационен цикъл
програмиране на цикъл за пробиване на дълбоки отвори с макропрограма
структура на макропрограмите за технологичните цикли
сравнение на приложимостта на макропрограмите и подпрограмите
приложение на макропрограмирането

10. Програмиране на обработването на сложни повърхнини.

програмиране с решаване на равнинни задачи
програмиране с решаване на пространствени задачи

11. Устройство, действие и класификация на системите за управление на машините с ЦПУ.

системи за управление клас NC
системи за компютърно цифрово програмно управление
параметри
класификация на системите за управление на машините с ЦПУ
перспективни решения
приложение на адаптивното управление при металорежещите машини с ЦПУ

12. Пултове за управление на металорежещи машини с ЦПУ.

обобщен пулт за машината при системите ФАНУК
пулт на системата
перспективни решения при пултовете за управление
проектиране на пултовете за управление

13. Настройване на металорежещите машини с ЦПУ.

етапи на настройсването на струговете с ЦПУ
определяне върху машината на стойността на преместването W на първия инструмент от опорната до изходната точка
извеждане на инструментите в изходната им точка
определяне и уточняване на корекциите
проверка на програмите
управление и частично настройване на струговете с ЦПУ при серийно обработване на детайлите

14. Проектиране на управлението на металорежещите машини с ЦПУ.

проектиране на управлението на главни преводи с регулируеми двигатели
проектиране на управлението на подавателни преводи
проектиране на управлението на специални цикли

III. Металорежещи машини с ЦПУ и системи от машини.

15. Стругови машини с ЦПУ.

едновретенни едносупортни стругове с ЦПУ
едновретенни двусупортни стругове с ЦПУ
вертикални двусупортни стругове с ЦПУ
едновретенни многосупортни стругове с ЦПУ
двувретенни стругове с ЦПУ
многовретенни стругове с ЦПУ
стругови центри

16. Обрабоващи центри.

обработвани повърхнини и някои технологични възможности
автоматично сменяване на инструментите
програмиране и настройване на обработващите центри

17. Други типове машини с ЦПУ.

кръглошлифовъчни машини с ЦПУ
плоскошлифовъчни машини с ЦПУ, работещи с периферията на диска
профилношлифовъчни машини с ЦПУ
забодълбачни машини с ЦПУ
електроерозионни машини с ЦПУ, работещи с жичков електрод
електроерозионни машини с ЦПУ, работещи с обемен електрод
координатно щамповъчни машини
комбинирани машини за пробиване на отвори чрез щанцоване и изрязване на контури чрез плазмено рязане
лазерни машини с ЦПУ
трикоординатни измервателни машини с ЦПУ

18. Гъвкави автоматизирани производствени системи (ГАПС).

основна идея на ГАПС
ГАПС за големи и средни призматично-корпусни детайли
ГАПС за плоски детайли
ГАПС за малки призматично-корпусни детайли, обработвани от няколко страни при една установка
ГАПС за ротационно-симетрични детайли 
роботи и промишлени манипулатори за захранване на стругови машини
програмиране на промишлени роботи, обслужващи металорежещи машини
управление на ГАПС
анализ на концепцията на ГАПС

о1
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.