Красотата в жизнената среда

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-11-2018
  •  109

Автор:Сборник
Издателство:Наука и изкуство
Страници:200
Корици:Меки
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Красотата в жизнената среда: Синтез на пластичните изкуства

СЪДЪРЖАНИЕ
КРАСОТАТА В ЖИЗНЕНАТА СРЕДА - синтез на пластичните изкуства

Встъпително слово от проф. ПЕЙО БЕРБЕНЛИЕВ......3

Доклад

КРАСОТАТА В ЖИЗНЕНАТА СРЕДА.........21

ИЗКАЗВАНИЯ

ГЕОРГИ СТОИЛОВ — Хармония — органична, иманентна черта на средата .... 67

СВЕТЛИН РУСЕВ — Нравествено-естетическият климат...........74

НИКОЛАИ ХАИТОВ — Към по-голяма красота в жизнената среда и в самите нас ... 85

ВЛАДИМИР РОМЕНСКИ —Оплодяващият синтез между архитектурата и другите изкуства . . 93

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ — За опазване и възпроизводство на природната среда, за повече красота в жизнената среда.............97

СТЕФАН СТОИНОВ — Красотата в жизнената среда -— един процес на непрекъснато усъ-вършенствуване...............104

АЛЕКСАНДЪР ОБРЕТЕНОВ — Синтезът на архитектурата и пластичните изкуства и естетиката на жизнената среда...............111

НИКОЛАИ ДИМИТРОВ — Синтезът — стратегия и политика на овладения обществен процес . 118

АЛЕКСАНДЪР ДОРОСИЕВ —Спретнатост и красота на всеки кът от жизнената среда . . . .124

ВЕНЕТА ИВАНОВА —Дърворезбата я изграждане красотата на жизнената среда. . . . 130

ГАНЮ ЩИЛЯНОВ —Да засилим художественото образование на студентите-архитекти и инженерите-конструктори. ............135

ИВАН ИВАНЧЕВ —Обогатено идейно-духовно излъчване ..................139

ИВАН НИКОЛОВ — За приемственост на националната ни архитектурна традиция . . 151

ИВАН САЗДОВ —Богатият професионален опит — гаранция на истинския творец. . 157

ЛЮБОМИР ДАЧЕВ —За някои проблеми по координацията на дейността в обла'стта на дизайна.................162

МАРИН ДЕВЕДЖИЕВ — Териториалноустройственото проектиране и проблемите на художествения синтез................169

НИКОЛА ПАВЛОВ —Ние — строителите, знаем своето място и роля......173

НИКОЛАИ ТРУФЕШЕВ

Жизнената среда и хармонично развитата личност . .... 176

РАДКО СТОЯНОВ — Широка програма за естетическо възпитание и естетизация на жизнената среда................184

РЕШЕНИЯ НА ПЕТИЯ ПЛЕНУМ НА КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА НА ТЕМА 

„КРАСОТАТА В ЖИЗНЕНАТА СРЕДА — СИНТЕЗ НА ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА“..............188

*****
Книгата е подготвена за печат от Националния научноинформационен център по културата — секция "Издания“
Книгата съдържа встъпителното слово, основния доклад, изказванията и решенията на Петия пленум на Комитета за култура, посветен на красотата в жизнената среда. Разгледани са различни страни от богатата проблематика на синтеза между архитектурата и пластичните изкуства, формите, начините и пътищата, по които трябва1 да се осъществява естетиза-цията на жизнената среда.

Книгата е предназначена за дейците от Националния комплекс "Художествено творчество, културна дейност и средства за масова информация“, за окръжните териториални комплекси "Култура“, за архитекти, художници и други дейци на изкуството и културата.
Редактор Александър Пиндиков

Художник Буян Филчев, Художествен редактор Лили Радева, Технически редактор Милка Иванова. Коректор Евгения Веселинова Дадена за набор на 21. IV. 1980 г. Подписана за печат на 29. VII. 1980 г. Излязла от печат на 15. VIII. 1980 г. Печатни коли 12,50. Издателски коли 11,06. Издателски № 25040. Тираж 3040. Литературна група II-2. Формат 60/84/16. Код 02 95323/2300—4—80

ДИ "Наука и изкуство“ — София ДП "Офсетграфик“ — София

(С) Комитет за култура, с/о Jusautor, Sofia, 1980
Индекс 18

о1. к


Категория › Изкуства

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.