Ограничаване и лишаване от родителски права

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-11-2018
  •  105

Автор:Анна Станева
Издателство:Наука и изкуство
Страници:94
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Поредица: "Познаваме ли българското право"

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
В книгата се разглеждат юридически и нравствени въпроси, породени от отклонения при осъществяването на родителските права или от невъзможност за тяхното изпълнение, което създава или може да създаде опасност за правилното възпитание и отглеждане на децата или за тяхното имущество.

Специфично място сред мерките, предвидени за защита интересите на децата от страна на държавата и обществото, заемат ограничаването и лишаването от родителски права. Подробно се изследват основанията и редът за постановяване на тези мерки от съда, последиците за родителите и децата, както и предпоставките за изменение на наложените ограничения или за пълно възстановяване на родителските права при промяна на обстоятелствата.
+-+-+-+-+-

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪКРАЩЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ Глава първа НЯКОИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСИ
§ 1. Родител. Родителски права и задължения. . 13
§ 2. Способи за въздействие върху родителите. . 18
I. Мерки за обществено въздействие..... 19
II. Мерки за държавно въздействие ..... 20
§ 3. Функции на ограничаването и лишаването от родителски права .......... 22

Глава втора ОГРАНИЧАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА
§ 4. Предпоставки за ограничаване на родителските права................ 24
I. Опасност за детето, създадена чрез виновно поведение на родителя............24
1. Опасност за личността на детето ... ... 26
2. Опасност за имуществото на детето ..... 30
3. Източник на онаеността ........30
4. Вина на родителя...... 32
II. Опасност за детето, породена от обективни причини 33
1. Продължителна физическа болест......33
2. Продължителна душевна болест .....35
3: Продължително отсъствие........37
§ 5. Мерки, които съдът може да вземе ..... 39
§ 6. Последици от ограничаването на родителскитеправа................ 4°

Глава трета ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
§ 7. Предпоставки за лишаване от родителски права............... 46
I. Особно тежък случай ио чл. 74 СК...... 46
II. Неполагане на грижа за детето ...... 52
III. Невземане на детето от обществено заведение. . 5
§ 8. Последици от лишаването от родителски права 56
I. Последици за родителя, спрямо когот® е постановено лишаването вт родителски права....... 57
1. Отнемане на родителските права.....57
2. Отнемане на правото на родителя на издръжка 59
3. Забрана за лишения от родителски права да бъде осиновител, настойник или попечител .... 60
4. Права на родителя по Указа за насърчаване на раждаемостта, . ....... 60
5. Други последици ..........S1
6. Засяга ли се родителската правоспособност. . 63
II. Последици за детето..........64
§ 9. Ред за ограничаване и лишаване от родителски права................ 66

Глава четвърта ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
§ 10. Ограничаване и лишаване от родителски права на разведени родители .........
§ 11. Ограничаване и лишаване от родителски права на осиновители ............

Глава пета ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ МЕРКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ НРАВА
§ 12. Изменение на постановените мерки.....79
§ 13. Възстановяване на родителските права ... 80
I. Предпоставки за възстановяване на родителските права...............81
II. Ред за изменение на мерките и за възстановяване на родителските права ......... 86
III. Последици от възстановяването на родителските нрава 87

стКатегория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.