Обща електротехника с основи на електрониката

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-11-2018
  •  191

Автор:В. Попов, С. Николаев
Издателство:Техника
Страници:480
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Обща електротехника с основи на електрониката: Учебник за неелектротехническите специалности на техникумите 

Автори: В. Попов, С. Николаев

В учебника ел разгледани електрически вериги, елек-гричсски машини и трансформатори, електрически измервани» и уреди, слсктропнднижване и апаратура за управление, пренасяне и разпределяне на електрическата енергия, електронни лампи, газоразредни уреди, полупроводникови уреди, фотоелектрически уреди, усилватели и генератори.

Учебникът е предназначен за учащите се в неелектро-техническите специалности на техникумите.
ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ попов

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НИКОЛАЕВ (

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для техникумов «Энергия»,

Москва, 1972
ОБЩА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА

ВИКТОР с. попов СЕРГЕЙ А. НИКОЛАЕВ

Преводачи: инж. Мария Стоянова Стефка Балау-

р о в а Националност руска Първо издание Литературна група 1-3 Тематичен № 231/1975 год. Издателски № 9302 Научен редактор инж. Божан Сирома хоп Художник-редактор Мария .Димитрова Технически редактор Тушка Московска Коректор Ваня Чолакова

Дадена за печат на 28. II. 1975 г. Подписана за печат на 26. V. 1975 г. Излязла от печат на 30. V. 1975 г. Формат 60/90/16. Печатни коли 30,50. Издателски коли 27,76. Тираж 25 068. Цена 1,37 лв.

Държавно издателство „Техника“ — София Държавна печатница „Т. Димитров“ — София

****************
ПРЕДГОВОР

Настоящата книга представлява учебник по «Обща електротехника с основи на електрониката» за неелектротехническите специалности на техникумите.

Съдържанието на учебника напълно отговаря на програмата на посочения по-горе предмет, утвърдена през 1970 г. от Министерството на висшето и средното специално образование на СССР.

Изобилието от материал при твърде ограничения обем на учебника естествено предизвика необходимостта да се придържаме към сбита форма на изложението.

Глави 4, 9, 10 и 11 на учебника са написани от С. А. Николаев, а останалите глави са написани от В. С. Попов.

Авторите изразяват дълбока благодарност на рецензентите к.т.н. доц. Б. Я. Туховицки и В. И. Константинов, заслужил учител на РСФСР, направили редица ценни забележки по ръкописа, а така също и на И. А. Чекалин за голямата работа по редактирането на учебника.

Авторите молят читателите да изпращат критични бележки по учебника в издателство «Енергия» на адрес: Москва, М-1.14, Шлюзовая набережная, 10.

Авторите
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.