Основи на дребния бизнес

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-11-2018
  •  135

Автор:Кирил Тодоров
Издателство:Некст
Страници:382
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN:9789546960191 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Второто преработено и допълнено издание на книгата "Основи на дребния бизнес" отразява основните промени в бизнес средата, развитието на МСП и предприемачеството, настъпили след публикуването на първото издание. Приоритетно е отразено и влиянието на процеса на присъединяване на България към ЕС, най-вече като предизвикателства и търсене на отговори.

Книгата "Основи на дребния бизнес" цели да запълни една голяма празнина в осмислянето на ролята, поведението и подкрепата за дребния бизнес, представен от групата на малките и средните предприятия (МСП).

Основа на книгата са предимно дългогодишните изследвания на Центъра за развитие на предприемачеството при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) София, статистическите наблюдения на сектора, неговата нормативна уредба. Използвани са широко и постижения на изследователи и практици от развитите индустриални страни, на първо място на тези от ЕС.

В структурно отношение книгата е съставена от четири раздела:
Раздел I. Дребният бизнес:роля, характеристики, развитие играе ролята на въвеждащ и основополагащ в проблематиката на МСП.
Раздел 11. Задачи, решавани от малките и средните предприятия.
Раздел III. Външна на МСП: влияещи фактори, регулиране и подкрепа.
Раздел IV. Стратегически измерения на дейността на МСП разглежда възможностите на МСП да развиват бизнеса си в дългосрочен и конкурентен план.

Настоящата книга "Основи на дребния бизнес" е предназначена преди всичко за осигуряване на учебния процес по дисциплините, разглеждащи МСП и предприемачеството, в УНСС и останалите икономически и технически университети, имащи подобни програми. 
Тя може да бъде използвана от служители в национални и регионални агенции, мениджъри и предприемачи, а също и от политици (препоръчително).

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.