Номенклатурата. Том 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-11-2018
  •  127

Автор:Михаил Восленски
Издателство:ИК "Христо Ботев"
Страници:313
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Номенклатурата. Том 2: Господствуващата класа в СССР / Михаил Восленски

СЪДЪРЖАНИЕ
Първа глава

ДИКТАТУРА НА НОМЕНКЛАТУРАТА.........................5

1. Съществува ли в Съветския съюз съветска власт?............5

2. Номенклатурният псевдопарламентаризъм..............11

3. Директивните органи - синоним на Инстанцията. 15

4. Генералният секретар на ЦК и президентът..........18

5. Култът към личността и култът към Ленин..........25

6. Борбата за власт в Кремъл..........................................27

7. Политбюро.........................................................................35

8. Секретариатът на ЦК.....................................................40

9. Възможни ли са конфликти между Политбюро и Секретариата?...........43

10. Апаратът на ЦК..............................................................47

11. КГБ - съветско учреждение.........................................52

12. Националните републики - полуколонии на номенклатурата.........59

13. Марксистка ли е идеологията на номенклатурата?.............64

14. Ксенофобията и антисемитизмът...............................70

15. Идеологическият фронт в отбрана.............................75

16. Свободата на пътуванията според номенклатурните разбирания............78

17. Уреждане на документите.............................................85

18. Граница под ключ...........................................................97

Втора глава

КЛАСА, ПРЕТЕНДЕНТКА ЗА СВЕТОВНО ГОСПОДСТВО..........105

1. Агресивната същност на номенклатурната класа... 106

2. Традиционната експанзия плюс „световната революция“..................112

3. Планова външна политика..........................................115

4. Отбранителна агресия..................................................118

5. Искат ли русите война?...............................................121

6. „Мирното съвместно съществуване“ и „разведряването“........126

7. Границите на мирното съвместно съществуване .129

8. „Съотношение на класовите сили на световната арена“.............132

9. Победа на социализма в световен мащаб...............134

10. Световното комунистическо движение - маша на номенклатурата.........143

11. Път към световна война.............................................153

Трета глава

КЛАСА ПАРАЗИТ..............................................................157

1. Работи ли номенклатурата?..........................................158

2. Паразитизмът на номенклатурата като класа........161

3. Паразитизмът придобива организационни форми . 167

4. Номенклатурчиците са паразити.................................172

5. Битието на номенклатурата определя нейното съзнание............175

6. Разговор с номенклатурните кадри............................178

7. Класа Тартюф...................................................................180

8. Секретарят на райкома..................................................182

9. Един ден на Денис Иванович......................................199

Четвърта глава

МЯСТОТО НА НОМЕНКЛАТУРАТА В ИСТОРИЯТА..........229

1. Друго общество, други революции............................229

2. Бонапартизъм вместо мрксизъм...............................234

3. Неразвитият капитализъм в Русия...........................236

4. Втората страна на социализма...................................242

5. Реалният социализъм не е капитализъм................248

6. Социалистическите учения..........................................250

7. „Азиатският начин на производство“......................254

8. Хипотезата на Витфогел..............................................258

9. Обществените структури..............................................261

10. Реакцията на феодалните структури........................264

11. Октомврийската контрареволюция...........................267

12. феодалната реакция......................................................270

13. Обикновен фашизъм.....................................................276

14. Промишленият феодализъм.......................................280

15. Историческата грешка на левите.............................284

16. Проверка на решението...............................................291

17. Старата „нова класа“....................................................293

18. Бъдещето на номенклатурата....................................296

19. След номенклатурата - свобода................................298

ПОСЛЕСЛОВ........................................................................302

ПРИЛОЖЕНИЕ...................................................................305

БИБЛИОГРАФИЯ...............................................................307

Нечетена книга, позахабени корици.

о1. Номенклатурата. Том 2

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.