Бизнес комуникации

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-10-2018
  •  184

Автор:Соня Алексиева
Издателство:Нов български университет
Страници:166
Корици:Меки
Година:2008
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
ВЪВЕДЕНИЕ

Кои са печелившите послания на бизнес комуникациите в света на успеха?

Успешната кариера отдавна не е само функция на престижна диплома, добри контакти и правилна реакция по посока на вятъра... Всичко в “опаковката” на съвременния бизнес - от стила на визитната картичка до работата с електронната поща, от комуникацията със служителите до избирането на фирмения подарък... е част от големия свят на възможния успех. Има вечни, но има и нови правила, чието непознаване ни пречи не само в бизнеса, но и в живота. В големия свят на човешкото общуване няма малки и големи въпроси, когато става дума за печелене на привърженици и защитаване на каузи, на симпатии и доброжелателност.

Звучи невероятно, но често вратата на нашия успех може да се затвори заради непознаване на правилата за поведение в бизнеса или етикета, заради лоши обноски и поведение... В света на бизнеса, в света на бързите пари и бързите обороти хората, които искат да печелят, нямат време за грешки. В динамиката на съвременния свят и във времето на новите технологии са други очакванията към съвременните мениджъри и служители. Предполага се, че доброто възпитание, общата култура и умението за ефективно общуване са задължителна част от профила на бизнесмените. Времето днес изисква от тях да познават и езика на тялото, и елементарния протокол.

В точните послания на вербалните и невербалните символи, в разчитането на езика на жестовете, цветовете и облеклото се крият победите без думи. Защото лицето, ръцете и тялото често казват повече по време на преговори, отколкото думите. Как да променим начина си на общуване, без да променяме себе си и естественото си поведение? Как да “разчитаме” мълчаливите послания, които ни отправят партньорите, колегите или шефовете? Как да предотвратим грешките и гафовете, които често правим, защото не познаваме бизнес комуникациите или етикета?

И най-добрите познания за бизнес комуникациите не могат да ни помогнат, ако не познаваме културните различия, традициите и обичаите на една чужда страна, когато не разбираме междукултурните различия и един погрешен жест или дума могат да провалят сделка или да ни представят в неблагоприятна светлина. Привидно малките детайли в протокола и дрескода или в непознаването на бизнес етиката говорят много за ценностите на фирмената култура и фирмената идентичност в бизнеса.

В света на бизнес комуникациите е важно всичко - от всекидневните бизнес.......

*****
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ................................................................................................................................5

ТЕМА 1: ГЛОБАЛНОТО ОБЩЕСТВО И КОМУНИКАЦИИТЕ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ.

КОМУНИКАЦИЯ И ОБЩУВАНЕ. ВИДОВЕ КОМУНИКАЦИИ...................................................8

ТЕМА 2: ПРОЦЕСЪТ НА ОБЩУВАНЕ.

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА НА ОБЩУВАНЕ.

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В ПРОЦЕСА НА ОБЩУВАНЕ .........................................................25

ТЕМА 3: БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ.

ВЪТРЕШНОфИРМЕНИ И ВЪНШНОфИРМЕНИ КОМУНИКАЦИИ.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ................................................................................37

ТЕМА 4: НЕВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ.

СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ. ЕЗИК НА ТЯЛОТО ......................................................................54

ТЕМА 5: ВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИИ.

УМЕНИЕ ЗА ГОВОРЕНЕ.

УМЕНИЕ ЗА ЕФЕКТИВНО СЛУШАНЕ ...................................................................................67

ТЕМА 6: КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБЩУВАНЕ.

КУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ И ТРАДИЦИИ.

МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ ............................................................................................78

тема 7: Фирмена култура и бизнескомуникации. основни рекламни константи.

Фирмено поведение и бизнес етикет......................................................................90

ТЕМА 8: ДЕЛОВИ ПРЕГОВОРИ.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЕТАПИ.

ВИДОВЕ ПРЕГОВОРИ. СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И КОНфЛИКТИ............................................................................102

ТЕМА 9: ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПИСМЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ.

СЪЗДАВАНЕ НА ПИСМЕНИ ДОКУМЕНТИ. 

ПРИМЕРНИ МОДЕЛИ..............................................................................................................117

ТЕМА 10: НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИТЕ.

ON-LINE КОМУНИКАЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС.

ОБЩУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ. КОРПОРАТИВЕН WEB САЙТ.................................................133

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................152

ЛИТЕРАТУРА...........................................................................................................................154

КОНСПЕКТ-ВЪПРОСНИК ПО „БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ"................................................158

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО „БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ” 159


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.