Паметта на материята, или изкуството на психометрията

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-10-2018
  •  229

ПРОДАДЕНА

Автор:Жан Приор
Издателство:Гуторанов и син
Страници:222
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Библиотека „Вечност“. № 7

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение в психометрията.............5
2. Доктор Ости и госпожа Морел 19
3. Осовиецкф Фортюни, Жан Лаплас, Фанег, Алалуф...............31
4. Чуждестранни психометрици 55
5. Съвременни френски психометрици..........................................67
6. Пет исторически психодрами 103
7. Загадката на Тампл е разкрита... 143
8. Базар на милосърдието.................. 185
9. Вечното настояще............................215


ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОМЕТРИЯТА

Психометрията е особен вид ясновидство, свръхестествено познание чрез докосване. Това е способност, която позволява на един екстрасенс, като държи даден предмет, да достигне до притежателя му, да оттите характера му, физическия му облик и дори заобикалящите го хора и природна среда. Все едно, че предметите са проникнати от вибрациите, излъчвани от хората, които са били в контакт с тях.

Психометрикът има чувството, че влиза в обекта и долавя всичко във визуален, слухов и осезателен план.

Получените образи са символични или реални. Символичният образ обаче може да доведе до погрешно тълкуване. Ето един пример: екстрасенсът, който опипва скъпоценно украшение, принадлежащо на горд и властен човек, ще види крал на трон, заобиколен от паднали в краката му роби. Ако този, който се съветва с него, вярва в прераждането, той веднага ще заключи, че някога е бил могъщ и всяващ страхопочитание крал.

Психометрикът вижда различни сцени, като преминава постепенно от по-близкото към по-далечното минало. Това връщане назад във времето може да премине през векове. Собствените му мисли понякога са пречка и виде
нието е толкова по-ценно, колкото по-изострени са критичните му способности. Той долавя по-добре следи от насилие, които се запечатват в материята по-дълбоко, отколкото ведрите неща.

Щастливите случки нямат история. Както и щастливите хора.

Една английска психометричка, госпожа Катрин Бейтс, установява следното: „Вярно е, че всеки път, когато успявам да анализирам психометрично даден характер, то бе по-скоро чрез недостатъците, отколкото чрез достойнствата му.“

Терминът „психометрия“ не е удачен, напомня за геометрия или за тригонометрия. Етимологично той означава измерване на душата. Измерване! Това наистина е кратко и точно. Би трябвало да се допълни: емоционално, субективно и доброжелателно измерване на душата на предметите, живите същества и местата. Може да се разбира също и по следния начин: измерване на аурата на обект чрез душата на екстрасенса.

Във всеки случай, ако се върнем към произхода на думата, to metron ( гр. - бел. пр.) означава не само измерване, но и пространство, и продължителност. Тогава в по-широк смисъл „психометрия“ означава осъзнаване на пространството и времето, заобикалящи предмет, място или личност. ц

Според доктор Иожен Ости терминът „психометрия“ трябва решително да се разграничи от метапсихичната терминология: „Етимологията на думата няма нищо общо с феномена, който тя означава. Тя се употребява в психологията за означаване на съвкупността от начини за измерване на нравствените и интелектуалните способности. Двойната употреба на един и същи термин в две различни значения създава объркване, което трябва да бъде изяснено. “

Безспорно, в класическата епистемология „психометрия“ означава „количествено изследване на психическите факти от гледна точка на тяхната продължителност и интензивност“. Това изследване е доста рисковано, тъй като тези факти принадлежат именно към интензивните величини, които, макар и растящи, и намаляващи, не могат да се измерят с числа, нито да се представят чрез размери, какъвто е случаят с екстензивните величини, тоест геометрични и физични, принадлежащи към самата наука.

Създаденият от американския антрополог Бюканън термин, разбира се, не е задоволителен, но още по-малко подходящи са предлаганите вместо него: „прагматични криптестезия“ на Рише, „вибротургията“ на някои розен-кройцери*, „ретрокогнитивната телестезия“ на Майърс, „тактилната метагномия“ на Сюдор, „психопатотактията“ на Реан, които си съперничат по претенциозност и небла-гозвучие.

За да означи това изследване от разстояние във времето и пространството, един психолог от миналия век, чието име не мога да си припомня, е измислил любопит-ното наименование „телевизия“.

Що се отнася до мен, бих предложил „четене по предмет“, но това е прекалено просто, а отсъствието на гръцки корен придава на термина ненаучност. И после „по предмет“ е много ограничено, тъй като съществува също така четене по места и хора.

Следващите четири психометрии са направени от британци, успели да анализират това, което са преживели.

Стенният гоблен от Уестминстър

Госпожа Едит Хоторн прави психометрия на парче ленено платно, което е намерила в дъното на малко писалище. В същия момент тя се чувства пренесена в задушна и тъмна стая в Уестминстърското абатство. Там са подредени восъчни фигури, сред които тя разпознава Елизабет I,
* Розенкройцери - секта, разпространена в Европа през ХУН век. (Бел. прев.)

ст

Категория › Езотерика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.