Медицински и окултни правила. Том 2: 1927-1935

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-10-2018
  •  141

Автор:Петър Дънов
Издателство:Светра
Страници:342
Корици:Меки
Година:1997
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ
1927 - 1928 година.................................................5

Из книгите: Великото и красивото. Божествената мисъл. Малки и големи придобивки. Синове на възкресението. За съдба дойдох. Добри и лоши условия. Ключът на живота. Божествените условия. Ни мъж ни жена.

1928- 1929 година......................................................33

Из книгите: Смени в природата. Божествените условия. Учителю благи. Форми в природата. Отворени форми. Който има невястата. Голямото благо. Определени движения. По Бога направени. Естествен ред на нещата. Служене, почит и обич. Крадецът и пастирят. Да ви даде.

1929-1930 година.............. 57

Из книгите: Степени на съзнанието. Естествен ред на нещата. Служене, почит и обич. Да ви даде. Закони на доброто. Делата Божии. Доброто оръжие. Божият глас. Условия за растене. Път на живота. Съборни беседи.

1930 - 1931 година........................................  90

Из книгите: Път към живота. Абсолютна истина. Просветено съзнание. Методи за са-мовъзпитание. Реалности и сенки. Любов към Бога. Извънредни беседи. Нашето място. Отиване и Връщане. Живот и отношение. Събуждане.

1931 - 1932 година......................................................108

Из книгите: Живот и отношения. Събуждане. Законът и Любовта. Фактори в природата. Начало на Мъдростта. Извънредни беседи. Абсолютна Истина. Душата ми е отегчена от живота ми.

1932- 1933 година...............................   151

Новата мисъл. Превръщане на числата. Сея-телят. Работа на природата. Великата разумност. Съразмерност в природата. Дреха на живота. Трите посоки. Беседи за сестрите. Съборни беседи. Ценното из книгата на великия живот. Ново разбиране.

1933 - 1934 година......................................................213

Из книгите: Ново разбиране за връзката в живота, вечният порядък. Двата процеса в живота. Постижимото. Великото в живота. Часът на любовта. Учение и работа.

1934 - 1935 година......................................................282

Из книгите: Учение и работа. Ценната дума. Призоваха Исуса. Ако говоря. Силни и слаби страни. Царският път на душата. Трите родословия.
МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА
Издание първо. Формат 60/84/16. 
Тираж 700 
Хартия офсет. Печатни коли 21,50.

бз. Медицински и окултни правила, Том 2


Категория › Езотерика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.