Геометрични построения само с пергел

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-10-2018
  •  140

ПРОДАДЕНА

Автор:А. Н. Костовски
Издателство:Техника
Страници:61
Корици:Меки
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Книжката е посветена на описанието * изследването на геометричните построения с помощта само на пергел. Тя е написана въз основа на лекциите, които авторът в продътжение на редица години е чел на учениците, участвувзли в математическите олимпиади в гр. Лвов. Книжката представлява интерес за преподавателите по математика и за учениците от горните класове на средното училище Нея могат да използуват също и студентите от физико-математическите факултети на педагогическите институти и на университетите при изучаване курса по елементарна математика.
Костовкий, Александр Никитович ГЕОМЕТРИЧЕОИЕ ПОСТРОЕНИЯ ОЛНИМ ЦИРКУЛЕМ Физматгиз, Москва, 1.959, тираж 25 000

********
ПРЕДГОВОР
Авторът на настоящата брошура нееднократно трябваше да чете лекции по теория на геометричните построения пред участвуващите в математическите олимпиади, които от 1947 г. се организират всяка година за учениците от средните училища в гр. Лвов. Тези лекции послужиха за основа при написването на първата глава от брошурата.

Във втората глава се излагат изследвания на автора, които се отнасят до геометрични построения, изпълнявани само с пергел с ограничен разтвор на рамената.

Предлаганата брошура е написана за широк кръг читатели. Тя ще подпомогне учителите и учениците от горните класове на средните училища да се запознаят по-подробно с геометричните построения, изпълнявани само с пергел. Книжката може да служи като помагало при работата на ученическите математически кръжоци. Освен това тя може да се използува и от студентите от физико-математическите факултети на педагогическите институти и на университетите при изучаване курса по елементарна математика

Авторът смята за свой дълг да изрази искрена признателност на проф. A. G. Кованко, на доцентите В. Ф. Рогаченко и И. Ф. Тесленко, които внимателно прегледаха ръкописа и дадоха редица ценни съвети и указания.

*****
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор...........   3

Увод . .  ............................ 5

Глава първа

Построения само с пергел

§ I. За възможността да се решават геометрични задачи за построение само с пергел. Основна теорема  ......... 7

§ 2. Решаване на геометрични задачи за построение само с пергел . . 14

§ 3. Инверсия и нейните основни свойства ............. 24

§ 4. Приложение на метода на инверсията в геометрията на пергела . . 28

Глава втора

Геометрични построения само с пергел с ограничения

§ 5. Построения само с пергел с разтвор на рамената, ограничен отгоре 35

§ 6. Построения само с пергел с разтвор на рамената, ограничен отдолу 50

§ 7. Построения само с пергел с постоянен разтвор на рамената .... 52

§ 8. Построения само с пергел при условие, че всички окръжности минават през една и съща точка......   54

Литература......       61

о1. бз. Геометрични построения само с пергел
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.