Спорт и пубертет

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-10-2018
  •  158

Автор:Веселин Стоев, Здравко Станчев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:132
Корици:Меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод — В. Стоев..................................................3

Глава първа — В. Стоев............................................7

Възрастови особености на детско-юношеския организъм във връзка с

подготовката на подрастващите спортисти............................7

Спортно-педагогически особености на подготовката на подрастващите спортисти във връзка с възрастовите характеристики на детско-

юношеския организъм......................10

Глава втора — 3. Станчев .....................19

Медико-биологични аспекти и психо-социологични проблеми на пред-

пубертетната и пубертетната възраст ................................19

Определение и дефиниция ..................19

Физиология на пубертета...................20

ЦНС и ендокринни жлези през време на пубертета......21

Пубертетен скок в растежа..................26

Развитие на вторичните полови белези и репродуктивната система 33

Полов диморфизъм през пубертетната възраст.........42

Нарушения на пубертетното развитие.............44

Психосоциални проблеми на пубертета............45

Глава трета — В. Стоев .....................48

Закономерности на съзряването, физическото развитие и физическите качества и тяхната взаимовръзка при децата и юношите от 11- до 15-

годишна възраст..........................48

Взаимовръзка между физическо развитие и физически качества . 49

Взаимовръзка между физическо развитие и полово съзряване 55 Изследване взаимовръзката между индивидуалните темпове на полово развитие и физическите качества бързина, скоростно-силови качества, сила, издръжливост и гъвкавост при неспортуващи момчета ..............................60

Зависимост между развитието на бързината и степента на полово

съзряване..........................63

Зависимост между скоростно-силовите качества и степента на

полово съзряване ............................................66

Зависимост между мускулната сила и степента на полово съзряване ..........................69

Зависимост между издръжливостта и степента на полово съзряване .............................72

Зависимост между гъвкавостта и степента на полово съзряване 75

Глава четвърта — В. Стоев ....................78

Зависимост между хронологичната възраст, биологичната зрелост и

спортните резултати на подрастващите спортисти..........78

Глава пета — В. Стоев ......................95

Въздействие на системните занимания с различни видове спорт върху физическото развитие, физическите качества и процесите на съзряване 95

'Възрастова динамика, темп на прираста и особености на физит

ческото развитие ....................... 9S

Възрастова динамика, темп на прираста и особености на физическите качества ............................................99

Възрастова динамика, темп на прираста и особености на половото развитие........................105

Изследване взаимозависимостта във възрастов аспект между ан-трометричните показатели и степента на полова зрелост . . . .115

Изследване взаимозависимостта във възрастов аспект между физическите качества и степента на полова зрелост.......115

Заключение ............................124

Литература............................126

бз. о1. Спорт и пубертет

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.