Механика на скалите

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-10-2018
  •  70

Автор:Ж. Талобр
Издателство:Техника
Страници:435
Корици:Твърди
Година:1961
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. добро
Приложена в строителството

ПРЕДГОВОР
Творческото въображение е съществено качество на инженера, който проучва най-добрите начини за оползотворяване на хидроенергийните източници на страната и най-правилния път за тяхното нагаждане към сложните изисквания на общата електрическа мрежа. Но творческото въображение може да се проявява само благодарение на общия напредък на техниката, самата тя стимулирана от същото това творческо въображение, което й поставя нови проблеми за разрешаване.

От десет години насам по пътя на предприетото от него дело д-во „Електричество на Франция“ осъществи голям брой водни електрически системи, чието изпълнение стана възможно благодарение напредъка на тунелната техника и на механиката на скалите; тозк напредък позволи изключителни постижения, за каквито от икономични съображения не можеше и да се мисли до преди двадесет години. По този начин се стигна до премахване на подязовирните централи, тъй като с много

по-голяма сигурност вече се владеят въпросите, свързани с прокопаването и с облицовката на високонапорните тунели; значителни икономии на ламарина или на армировъчна стомана бяха осъществени при постройката на напорни тръбопроводи или на водни кули в скални масиви, чиито качества се познават вече все по-добре и по-добре.

В своето съчинение г. Талобр е съумял да даде на читателя преди всичко голям брой сведения, получени от опитното изследване на скалите. Можем да се възхищаваме от богатството на неговата документация, която ще се използува не само от строителите на водни електрически съоръжения, но и от всички интересуващи се по различни причини от познаването на скалите.

Но още по-интересен е синтезът от теории върху механиката на скалите, които г. Талобр представя, по-специално приложенията, посветени на укрепяването и на облицовката; това са ключови въпроси за инженера, който си поставя за цел било да премине през посредствени терени с минимум разходи за укрепяване — разходи най-често с несигурен характер, — било в условията на променлив натиск да осигури устойчивостта на облицовките, от които се изисква да бъдат и водоплътни, и здрави.

Труда си г. Талобр завършва с интересни съвременни приложения на механиката на скалите.

Тази книга ще принесе полза на всички.

На старите труженици в тази област, работили и търсили нови пътища, тя ще позволи да си дадат сметка за цялостния напредък на една наука

и на една техника, в които често пъти несъзнателно те са давали своя принос, и за тези труженици ще бъде удовлетворение, като видят скромните си и понякога анонимни усилия високо оценени в тази книга.

На ония, които носят отговорността за техническите решения, тя ще даде здравата опора на изпитаните вече постижения..

На младите, които помнят думите на Анри Поанкаре — „Съществуват само повече или по-малко решени проблеми“, — тази книга несъмнено ще вдъхне смелост за нови търсения и за нови изследвания.

Оливие-Мартен

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабен външен вид. Отчислена от библиотека.

о2. 

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.