Terminologia medica polyglotta

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-10-2018
  •  125

ПРОДАДЕНА

Автор:Георги Арнаудов, Петя Арнаудова
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:1090
Корици:Твърди
Година:1992
Броя:1
ISBN:9544200126 Тегло (гр.): 1272 Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
Terminologia medica polyglotta: Медицинска терминология на шест езика / Георги Арнаудов, Петя Арнаудова

Трето преработено и допълнено издание.

Latinum, Български, русский, English, Français, Deutsch / Латински, Български, Руски, Английски, Френски и Немски език. 

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА РЕЧНИКА
стр.

1. Строеж на речника и йеобходими обяснения за ползуването му .......................................................VII

1.1. Общ строеж на речника ....................,........................................-.....................................................VII

1.2. Подбор на термините ........................................................................................................................IX

1.3. Анатомичейки номенклатури ...............................................................................................................X

1.4. Епонимни термини ..................................................................................,............................................X

1.5. Род и падеж ...........................................................................................................................................X

1.6. Етимология на термините .................................................................................................................XI

1.7. Препратки ............................................................................................................................................XI

1.8. Основни съкращения и цифри ...........................................................................................................XI

1.9. Правопис на руските и английските термини .................................................................................XI

1.10. Бележки върху помощните речници (II—VI част) ........................................................................XII

2. Кратки бележки върху латинския и гръцкия език ..............................................................................XIII

2.1. Латински език ...................................................................................................................................XIII

2.2. Гръцки език ......,.............................................................................................................................XVIII

3- Съкращения и знакове ...............................................................................................................................XX

4.Литература ..........................................................................................................................................XXII

5.Съдържание ..............................................................................................................................................XXIII

1. СТРОЕЖ НА РЕЧНИКА И НЕОБХОДИМИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА ПОЛЗУВАНЕТО МУ

1.1. Обш строеж на речника. Речникът се състои от шест части:

1.1.1. Латински речник.— основна или I част на книгата, която съдържа около 11 0Ó0 латински медицински термина, подредени по азбучен ред. С тази част тясно са свързани и останалите пет помощни речника (виж т. 1.1.2—1.1.6).

За всяко медицинско понятие е даден латински термин (на коволатински или старолатински език), а след това в правоъгълни скоби — етимологията на термина (от гръцки думи, предадени с гръцки букви и транскрибирани с латински, или от латинска дума, с основното или най-близкото и подходящо за случая значение на думата на български език — виж т. 1.6).

След съкращението (b) = bulgarski ( = български) следва главният раздел от тази част на книгата — българският термин и неговото обяснение. Започва се с транскрибираното название на латинския термин на български език, в някои случаи с българско окончание (напр, аналгетици от лат. analgetica), последвано от тире, а след тирето българското название или значение на термина. Когато латинският термин има няколко синонима, те са степенувано подредени един след друг по ред на предимството при употребяването им в медицинския език. Когато терминът има няколко различни значения, те са отделени помежду си с цифри«(виж т. 1.8). След това следва кратко тълкуване или обяснение на термина, или пък терминът е уточнен чрез кратко описание, а при болестите и болестните състояния са дадени сбита характеристика и най-важни сведения. Чрез всичко това тази част на речника добива характер на малка медицинска енциклопедия и дава възможност за бърза справка за смисъла на съответния термин и неговите най-важни белези...........

о2. Terminologia medica polyglotta
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.