Македонският научен институт 1923-2008

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-10-2018
  •  64

Автор:Александър Гребенаров
Издателство:Гутенберг
Страници:574
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:978-954-617-054 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
Нечетена книга.

Публикуваните документите са „домашни“, т.е. от български произход. Това обстоятелство до голяма степен обяснява защо, с изключение на изпълнения с горчив привкус период 1944-1947 г., дейността на Македонския научен институт е представена предимно в позитивно-приповдигнат дух. След време, когато вратите на балканските архиви се доотворят истински, вероятно ще стане възможно да се погледнат неговите прояви и от друга гледна точка - тази на съседите. А тя не е само любопитна, но е важна за изследователя и читателя, защото става дума за становища на управляващи среди, сродни институти, издателски къщи, а защо не и на разузнавателни централи. Техните експертни мнения и оценки, отложени от 1923 г. до днес, със сигурност нямат да бъдат ласкави. Те изначало вероятно ще възбудят балкански одумки, но пък после ще отворят „нови полета“ за размисъл и взаимни поуки, опиращи не само до въпроси от историята.

В повечето случаи текстът в документите е написан на пишеща машина с ръкописни добавки за направени доуточнения. В интерес на автентичността на изворовия материал намесата е сведена до минимум. Според първообраза на създадения документ са оставени без промяна направените разредки, удебелените и подчертани в оригинала изречения/абзаци; неточно поставените главни/малки букви, неправилната в някои случаи граматична употреба на кратък и пълен член; изписването на многоцифрените числа, с изключение на случаите, когато има различие в самия документ. Поправени са очевидните правописни грешки и пунктуацията, поставени са липсващи кавички, а правописът е осъвременен частично. Съставителските намеси са отразени с квадратни скоби, а за пояснения са използвани съответни индекси с бележки.

Съставителят благодари за търпението на семейството си, а също за съдействието на приятели и колеги от архивни, просветни, културни и научни учреждения, на редактор, художник и издател, с чиито общи усилия и помощ се сътвори този многолик Летопис на Македонския научен институт.

********
Изданието е посветено на 85-годишнината от създаването на Македонския научен институт - София. То включва въведение и три основни части - изложение, документален масив и приложения. В първата част са описани и анализирани ключови събития от неговата дейност, следващи развитието на държавно-политическите процеси в страната от 1923 г. до днес. Централно и най-обемно място в труда заемат обнародваните материали и документи за Македонския научен институт. Събрани и подредени в хронологичен порядък, те съграждат своеобразен летопис, който в неподправен вид представя разноликия образ на тази родолюбива и малко позната организация. В приложението са включени поименни списъци на ръководители и редови членове, на обнародваната институтска книжнина и на дарителите. Те показват потенциала и значението на Института като важен обществено значим научно-книжовен център, който години наред отстоява българското историческо наследство в Македония.

о1. Македонският научен институт 1923-2008


Категория › История, археология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.