Аз ще бъда ученик

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-10-2018
  •  80

Автор:Колектив
Издателство:Изкуства
Страници:247
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 230 / 165 Състояние: Отлично
Въведение
Настоящата програмна система “Аз ще бъда ученик” е разработена от професионалисти в системата на педагогиката на предучилищното и дидактика на началното училищно образование -преподаватели от университети, експерти, учители и директори.

Съобразно пукликуваните държавни образователни изисквания и промени в Закона за народната просвета (бр. 90 на ДВ, 2002г.) и Националната програма за подготвителната група (“Аз-буки”, бр. 20 от 14-20. 05. 2003г.) програмната система “Аз ще бъда ученик” конкретизира целите, образователното съдържание и педагогическата технология в образователно -възпитателния процес по отделните направления.

“Аз ще бъда ученик” е педагогическа система, осъществяваща връзката между целите, очакваните резултати и формите на организация на педагогическото взаимодействие със съдържателните ориентири по образователни направления.

Образователното съдържание по различните направления е разпределено тематично по месеци и седмици за учебната година.

Брой на задължителните регламентирани ситуации и задължителните нерегламентирани ситуации отговарят на посочените в Програмата за подготвителна група.

Според спецификата на всяко направление, включването на задължителните нерегламентирани ситуации в седмичното разписание се определят по преценка на учителя.

Практическо ръководство за учителя за подготвителна група в детска градина и училище

Cъдържaние
Въведение.............................................................................................................................5
2. Основни характеристики на програмната система по образователни направления 6
3. Разпределение на задължителни регламентирани и задължителни нерегламентирани ситуации по образователни направления при целодневна и полудневна организация на взаимодействие....... 17
4. Примерно разпределение на задължителни (регламентирани и нерегламентирани) ситуации............18
4.1. Целодневна организация
4.2. Полудневна организация
5. Примерно разпределение на тематичното съдържание, съобразно образователните направления, ядра и цели от програмата за подготвителна група......19
6. Диагностика.........169
7. Приложения по образователни направления....................................................................182
7.1. Български език и художествена информация и литература за деца 182
7.1.1. Стихотворения...........................................................................182
7.1.2. Приказки, разкази и басни........................................................190
7.2. Математика............226
7.3. Музика .......... 229
7.4. Примерен сценарий за провеждане на празник за края на учебната година.......232

бз. Аз ще бъда ученик


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.