Историjа српског народа / History of Serbian people

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-10-2018
  •  70

Автор:Ст. Станоjевић / St. Stanojević
Издателство:Ethos
Страници:83
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:9788684077365 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Белешка о писцу
Станојевић Станоје (1874— 1937), историчар, професор Универзитета у Београду, академик; налазио се на челу многих научних и издавачких подухвата. Написао више дела из српске историје: „Византија и Срби“, „Свети Сава“, „Био-графија Стефана Лазаревића“ од Константина филозофа, „Студије о српској дипломати-ци, Историја српског народа, О Јужним Словенима у VI, VII, VIII веку“; организовао и уредио „Велику Народну енцикло-педију Срба, Хрвата и Слове-наца“, прво дело те врсте на српском језику.

About the author
Stanojević Stanoje (1874— 1937), a historian, professor of Belgrade's University, academic; was a leader of many scientific and publishing enterprizes. He wrote many books about Serbian history: „Byzantium and the

Serbs“, „Saint Sava“, „Stefan Lazarević's biography, Studies on Serbian diplomacy“, „History of the Serbian People“, „About South Slavs in VI, VII, VIII centuries“; he organized and arranged the „Great National Encyclopedia of Serbs“, „Croats and Slovenes“, which was the first work of the kind written in Serbian language.

Английски и сръбски език.

о2. бз. Историjа српског народа. History of Serbian peopleДопълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.