Наказателно право

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-10-2018
  •  75

Автор:Александър Стойнов
Издателство:Сиела
Страници:252
Корици:Меки
Година:1997
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Особена част: Престъпления против правата на човека

Особена част: Престъпления против правата на човека

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение ................................................................................................................7

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА............................................... 13

§ 1. Обща характеристика и система па престъпленията против личността...........15

I. Родов обект на престъпленията против личността.......................15

II. Обща характеристика на обективната страна

на престъпленията против личността...............................................17

III. Субект на престъпленията против личността.................................19

IV. Обща характеристика на субективната страна на престъпленията против личността................20

V. Наказуемост на престъпленията против личността......................21

VI. Други особености на престъпленията против личността............22

VII. Система на престъпленията против личността..............................23

§ 2. Престъпления против живота и здравето на личността..................25

I. Обща характеристика и система на престъпленията против живота и здравето................25

И. Престъпления против живота..............................................................26

III. Престъпления против здравето...........................................................85

IV. Злепоставяне...........................................................................................101

§ 3. Престъпления против свободата на личността.................................108

I. Отвличане и противозаконно лишаване от свобода................... 110

II. Престъпления против свободното формиране на волята и избора на поведение..........................................................................118

§ 4. Престъпления против доброто име, честта и достойнството на личността........................................................................................................ 127

I. Обща характеристика и система на престъпленията против доброто име, честта и достойнството................................127

II. Издаване на чужда тайна.................................................................... 129

III. Обида........................................................................................................ 134

IV. Клевета.....................................................................................................137

V. Престъпно ползване на информация от архива на МВР...........142

§ 5. Престъпления против половата неприкосновеност на личността и против половия морал.......................................................144

I. Обща характеристика и система на престъпленията против половата неприкосновеност и половия морал..............................144

II. Престъпно блудство..............................................................................146

III. Престъпни съвкупления......................................................................152

IV. Отвличане с цел разврат...................................................................... 165

V. Престъпни хомосексуални действия................................................167

VI. Престъпления против половия морал............................................. 170

Глава втора

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.............173

§ 1. Обща характеристика и система на престъпленията против правата на гражданите.................................................................................... 174

I. Родов обект на престъпленията против правата на гражданите.........................................................................................174

II. Обща характеристика на обективната страна на престъпленията против правата на гражданите.......................... 175

III. Субект.......................................................................................................176

IV. Субективна страна................................................................................176

V. Наказуемост на престъпленията против правата

на гражданите.........................................................................................176

VI. Система на престъпленията против правата на гражданите......................................................................................... 177

§ 2. Престъпления против граждански и политически права.............. 178

I. Престъпления против националното и расовото равенство..... 178

II. Престъпления против изповеданията.............................................185

III. Престъпления против политическите права на гражданите .... 190

IV. Престъпления против свободата на събранията, митингите и манифестациите.................................................................................198

§ 3. Престъпления против лични права......................................................201

I. Нарушаване неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство..........................................................................201

II. Нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията............205

§ 4. Престъпления против лично-икономическите права на гражданите.....................................................................................................208

I. Престъпления против трудовите права на гражданите..............208

II. Престъпления против интелектуалната собственост..................211

Глава трета

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА...................................................................................................219

§ 1. Престъпления против брака, семейството и гражданското състояние ........................................................................................................... 221

I. Престъпления против брака...............................................................221

II. Престъпления против семейството..................................................231

III. Престъпления против гражданското състояние...........................238

§ 2. Престъпления против младежта...........................................................241

I. Обща характеристика и система на престъпленията против младежта...................................................................................241

II. Видове престъпления против младежта.........................................243

Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.