Ръководство за практически упражнения по дерматология и венерология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-10-2018
  •  78

Автор:Н. Златков, З. Пенев, А. Друмише
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:112
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

дерматслогична грсгедььткка — //. Б. Златков, А. Дурмишев, Зл. Пенев.....3>

Структура на ксжата и ксжните придатъци Н. Б. Златков....................3

Обща диагностика на кожните болести — Н. Б. Златков, А. Дурмишев..........5

Дерматолсгична анамнеза....................................................5

Дерматологичен статус......................................................7

Обривни елементи..........................................8

Основни хистопатологични процеси в кожата..................15

Диагностична стойност на топографията, броя, разположението, формата, границите и цвета на кожните лезии Н. Б. Златков.............17

Параклинични изследвания в дерматологията — Зл. Пенев...........19-

Терапия на кожните болести — А. Дурмишев, Н. Б. Златков..........27

Обща терапия...............................28

Локална терапия..............................33

Лекарствени форми за локално приложение ...............33

Лекарствени средства по механизъм на действие.............39

Физиотерапия на кожните болести .....................42

Диетотерапия на кожните болести......................45

Режим на болните с кожни и венерически заболявания ............46

Хигиена на кожата, нейните придатъци и видимите лигавици..........46

специална ДЕРМАТОЛОГИЯ — н. Б Златков, А. Дурмишев.............48

Вирусни инфекции (дерматовирози).......................48

Кокови инфекции ..............................................................49

Бактериални инфекции ........................................................51

Микобактериални инфекции..........................51,

Микози....................................52

Зоонози (дерматозоонози)............................54

Дерматози от физични фактори ........................55

Pruritus ...................................56

Urticaria...................................57

Dermatitis-eczema...............................58

Еритемни дерматози..............................59

Еритемо-сквамозни дерматози.........................60

Папулозни дерматози ¡.............................62

Пустулозни дерматози.............................63

Булозни дерматози..............................63'

Кератози (ихтиозиформени състояния).....................65

Пурпури (хеморагични диатези)........................65

Телеангиектатични^дерматози .........................66-

.Дтрофии на кожага..............................66

Болести на съединителната тъкан.......................67

Съдови дерматози...............................69

Дисхромии..................................70

Болести на космите..............................71

Болести на ноктите (onychopathiae) ......................72

Болести на мастните жлези..........................73

Болести на потните жлези...........................74

Болести на лигавицата на устата .......................74

Баланитн и вулвити..............................75

Тумори на кожата ..............................76

Кожни прояви при вътрешни болести (дермодроми)...............78

BSH2P ология _ Зл. Tiente............................80

Сифилис (syphilis)...............................80

Гонококция (gonococcia)............................91

Негонококови уретрити (urethritis non gonococcica)...............95

Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН).............99

Диспансерно наблюдение на болни от кожни и венерически заболявания.....102

Тестов контрол на усвоените знания — Н. Б. Златков.............103

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ
ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ПРОФ. НИКОЛА БОТЕВ ЗЛАТКОВ
Рецензенти: ст. н. с. 1 ст. Георги Спиров, ст. н. с. I ст. Асен Бонев Редактор д-р Красимира Василева
Нац. българска Издание 1 Лит. група 1-4 Изд № 10987 953462231 1 Код 06 4805_174_90
Художник на корицата Динко Димчев Художник-редактор Николай fînuee Технически редактор Виолета Илиева Коректор Вера Димулска
Дадена за набор юли 1989 г. Подписана за печат юни 1990 г.
Излязла от печат юли 1990 г.
Печатни коли 7,50 Издателски коли 9,72 УИК 9,73 Формат 70X100/16 Тираж 8000+53|
Държавно издателство «Медицина и физкултура», пл. «Славейков» 11 —София Държавна печатница «Димитър Благоев* — Пловдив

бз. Ръководство за практически упражнения по дерматология и венерология

Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.