Акушерство: За студенти по медицина

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-10-2018
  •  120

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:432
Корици:Меки
Година:1998
Броя:1
ISBN:954-420-039-8 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
ПРЕДГОВОР
Бързото развитие на акушерската наука и практика постави на изпитание не само студентите, посветили живота си на медицината, но и преподавателите по специалността акушерство.

Само за период от 10-15 г. грандиозните постижения на световната наука дадоха отражение и върху медицинската наука и практика. Внедряването на електрониката постави на нови релси както клиничните, така и параклиничните специалности. Значително нараснаха възможностите за изследване на различните органи и системи на човека. Повиши се и точността на самите изследвания.

За акушерската практика е от значение и това, че се скъси времето на изследването, което на практика означава, че клини-цистът акушер разполага с необходимата му информация в значително по-къс срок. Това решава до голяма степен и въпроса за своевременната диагноза и лечение на заболяванията.

В нашата страна дори и в по-малките акушерски отделения вече са въведени много от съвременните методи за кли-нично изследване — изследване на сърдечната честота на плода с акушерски монитор, ултразвукови изследвания, редица инвазивни методи за акушерска диагноза, методи за ранно откриване на дефекти на плода и редица други методи, за които в миналото бяхме само чували.

Внедряването на съвременните клинични методи за акушерско изследване у нас стана възможно благодарение на постиженията на медицинската електроника и на нарасналите технически знания на лекарите специалисти. Рутинното използване на тези методи измести частично или напълно редица използвани в миналото т. нар. класически методи. Заедно с това
обаче част от методите за диагноза и лечение, останали от „старото акушерство“, са валидни и до днес.

На практика методи като акушерската анамнеза, вагиналното акушерско изследване, акушерската палпация и голяма част от принципите на акушерско поведение, прилагани в миналото, остават в клиничната практика и сега.

Тези методи трябва да се познават и прилагат много добре от всеки, който има желание да се нарече специалист акушер.

В този ред на мисли понятието стар метод не трябва да се отъждествява с понятието остарял метод, т. е. лош и неточен метод.

Животът и ежедневната ни клинична дейност вече налагат да се преоцени понятието класически методи за акушерско изследване. В развитието на всяка медицинска специалност е налице непрекъснато обновление — отпадане на остарели методи за изследване и лечение и заместването им с нови.

За нашето време и за нашата съвременна наука и практика в групата на класическите методи за акушерско изследване и лечение трябва да се включат останалите от миналото, т. е. от старото акушерство методи, които са валидни и сега и които непрекъснато доказват своята ефективност. Тези стари методи трябва задължително да се познават, да се усвояват и прилагат ежедневно. Заедно с това за нашето време трябва да се приемат вече като класически редица основни клинични методи за изследване и лечение, които са нови, но са навлезли широко в ежедневната акушерска практика.

За да отговаря на изискването за съвременност, всеки акушер трябва да познава тези методи и да е в състояние да ги прилага пълноценно в практиката.

В съвременното акушерство се извърши много добре обоснована ревизия на редица акушерски поведения, считани в миналото за класически. Ревизира се отношението към индикациите за форцепс, вакуум екстрактор, цезарово сечение и много други. Промениха се в значителна степен и методите за лечение на възпалителните усложнения, свързани с бременността, раждането и следродилния период. Промениха се съществено и показанията за прекъсване на бременността по медицински индикации. Широко приложение намират методите за антенатална диагноза на уврежданията на плода.

Съвременното понятие за класическо акушерство е в съгласие с новите изисквания, които съвременният живот поставя пред акушерската наука и практика.

Издаването на съвременен учебник по акушерство става със закъснение, за което авторите на учебника поднасят своите съжаления. Дълбоките промени, протичащи в нашата страна, дават отражение и върху обучението на младите специалисти медици. Не без съжаление трябва да се посочи, че в продължение на десетилетия нашите научни и чисто клинични контакти бяха почти принудително тласкани еднопосочно.

Връзките ни с напредналите в областта на медицината страни бяха оставени на заден план и в преобладаващата част от случаите се осъществяваха въз основа на лични контакти и покани от определени центрове. Внедряването на съвременните методи ставаше със закъснение, най-често поради липса на средства за доставяне на апаратура, но не на последно място и поради недостатъчна осведоменост и квалификация на българските специалисти.

В настоящия учебник по акушерство авторите си поставиха за цел да представят в съвременен стил тези постижения на акушерството, които са трайно утвърдени в акушерската практика и са доказали своята ефективност по отношение на диагноза и лечение.

Не са намерили място в учебника тези новости, които не са утвърдени от практиката и не са издържали на конкуренцията на проверените и утвърдени от практиката методи.

Препоръчваме на тези студенти по медицина, които имат по-широки интереси към нашата специалност, да обогатят знанията си от издадените у нас книги, посветени на отделни проблеми, както и да проследяват списанието „Акушерство и гинекология“ издавано у нас, или авторитетните списания от чужбина, които са налице в нашите централни библиотеки.

Бихме желали настоящият учебник по акушерство да задоволи нарасналите изисквания на българските студенти по медицина.

Ал. Хаджиев, Ил. Карагьозов
София, 1993 г.

© Александър Александров Хаджиев, Ангел Николов Димитров, Ася Шимон Ниньо, Атанас Димитров Кацулов, Борислав Иванов Стамболов, Иван Дончев Смилов, Иван Тодоров Козовски, Иван Георгиев Пенев, Илко Илиев Карагьозов, Методи Цветанов Истатков, Милка Минчева-Саева, Тодор Атанасов Чернев, Цветана Десподова Илиева, 1994 ,1997, 1998 с/о Jusautor, Sofia
ISBN — 954-420-039-8


Категория › Медицина и биология

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.