Хомеопатично лечение на деца

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-10-2018
  •  77

Автор:Пол Хършку
Издателство:Анхира
Страници:342
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN:978-954-9882-40 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Педиатрични конституционални типове

Съдържание

Предговор............................................ 5

Към родителите.................................................................................7

Въведение..........................................................................................9

Благодарности............................................................................. 17

CALCAREA CARBONICA................................................................21

Умствено/ Емоционални характеристики................................21

Сън...............................................................................................32

Физическа симптоматология.....................................................33

Общи физически характеристики.............................................49

Бележки за бебетата Calcarea carbonica....................................50

Схематично представяне на Calcarea carbonica........................53

Потвърждаваща картина на Calcarea carbonica......................61

LYCOP ODIUM.................................................................................63

Умствено/ Емоционални характеристики................................63

Сън...............................................................................................77

Физическа симптоматология.....................................................78

Общи симптоми..........................................................................90

Бележки за бебетата Lycopodium..............................................91

Схематично представяне на Lycopodium  .......................93

Потвърждаваща картина на Lycopodium...................................99

MEDORRHINUM........................   101

Умствено/ Емоционални характеристики..............................101

Сън............................................................................................. 119

Физическа симптоматология................................................... 120

Общи физически симптоми..................................................... 133

Бележки за бебетата Medorrhinum...........................................135

Схематично представяне на Medorrhinum..............................137

Потвърждаваща картина на Medorrhinum.............................. 144

NATRUM MURIATICUM............................................................... 145

Умствено/ Емоционални характеристики.............................. 145

Сън............................................................................................. 157

Световъртеж.............................................................................. 158

Физическа симптоматология...................................................158

Общи физически характеристики...........................................168

Бележки за бебетата Natrum muriaticum.................................169

Схематично представяне на Natrum muriaticum....................170

Потвърждаваща картина на Natrum muriaticum..................... 176

PHOSPHORUS............................................................................... 177

Умствено/ емоционални характеристики............................... 177

Сън............................................................................................. 190

Физическа симптоматология...................................................191

Общи физически характеристики...........................................203

Бележки за бебетата Phosphorus..............................................204

Схематично представяне на Phosphorus.................................205

Потвърждаваща картина на Phosphorus.................................211

PULSATILLA..................................................................................213

Умствено/ Емоционални характеристики..............................213

Сън.............................................................................................227

Световъртеж..............................................................................228

Физическа симптоматология...................................................228

Общи физически характеристики...........................................240

Бележки за бебетата Pulsatilla.................................................240

Схематично представяне на Pulsatilla....................................243

Потвърждаваща картина на Pulsatilla.....................................249

SULPHUR.......................................................................................251

Умствено/ Емоционални характеристики..............................251

Сън.............................................................................................265

Световъртеж..............................................................................266

Физическа симптоматика.........................................................267

Общи физически характеристики...........................................284

Бележки за бебетата Sulphur....................................................285

Схематично представяне на Sulphur.......................................287

Потвърждаваща картина на Sulphur........................................294

Потвърждаващ списък..............................................................294

TUBERC ULINUM..........................................................................295

Умствени/ Емоционални характеристики..............................295

Сън.............................................................................................312

Физическа симптоматология...................................................314

Общи физически признаци..................  328

Бележки за пеленачетата от група Tuberculirtum...................330

Схематично представяне на TubercuJinum..............................332

Потвърждаваща картина на Tuberculinum..............................339

Потвърждаващ списък..............................................................339

Предговор
Има голяма нужда от информация за хомеопатичното лечение на деца. В действителност нямаме достатьчно литература по темата, с изключение на книжките на Борланд, които са доста добри, но недостатъчни за нуждите на нашето време. Аз смятам, че книгата на Пол Хършку отива по-далеч от всяка друга хомеопатична книга в даването на подробна информация, която ще бъде много полезна за всеки лекар, занимаващ се с лечение на деца.

Хомеопатичното лечение е от голяма полза за правилното развитие на децата. В моята над четиридесетгодишна практика съм виждал деца, които са били лекувани хомеопатично дълго време и които са се развили по-добре и са станали по-здрави от своите братя или сестри, които не са били лекувани хомеопатично. Непрекъснато наблюдавам, че деца, които са били правилно лекувани с хомеопа-тични лекарства обикновено надминават по ръст родителите си и другите деца в семейството, които не са получили такова лечение. Това обикновено наблюдение показва колко дълбоко хомеопатията може да въздейства върху тялото, най-вероятно докосвайки самото генетично ниво на организма.

Бих искал също да кажа, че смятам Пол Хършку не само за човек, който е дълбоко отдаден на хомеопатията, но и за прекрасен лекар.

Джордж Витулкас
The Homeopathic Treatment of Children Copyright© 1991 by Paul Herscu
Пол Хършку
Хомеопатично лечение на деца Педиатрични конституционални типове
Първо издание, 2006 г.
© “Анхира” ЕООД, 2006 г.
Всички права за българското издание запазени за “Анхира” ЕООД
Превод: д-р Ева Христова Консултант: д-р Петър Найденов
Печат: ЕТ “Максла” - София
Корица: Александра Вали и “Фатум” ООД
Компютърен дизайн: Георги Найденов
ISBN 954-9882-40-3 ISBN 13: 978-954-9882-40-7

ст
Категория › Здраве

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.