Практиката - разум и действие

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-10-2018
  •  65

Автор:Сборник
Издателство:Партиздат
Страници:258
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Съставителите на антологията са подбрали основни текстове от произведения на мислители от миналото до наши дни, съдържащи идеи, мисли, съждения, изразяващи философските им схващания за практиката. Представено е историческото развитие на възгледите за практиката от зараждането на философията до най-висшия й съвременен етап — марксистко-ленинската философия.

Антологията завършва със студии, в които е изложено диалектико-материалистическото схващане за практиката като основа и критерий на истината.
Отговорен редактор СТЕФАН ВАСИЛЕВ (ВАСЕВ)

Стефан Василев (Васев) Ламбо Кючуков Пламен Макариез
съставители и автори на послеслова, 1989
с/о Jusautor, Sofiа
©Калоян Фол, Пламен Макариев, Стефан Василев (Васев)
превод, 1989 с/о Jusautor, Sofia

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР......7

I. АНТИЧНОСТ: Догадките. Съставители — Л. Кмчуков,

С. Василев (Васев)..........10

1. Истина — слепота -— умение (Демокрит) . . 10

2. Диалог между благото и истината (Сократ) ... 14

3. Полетите на душата (Платон) ... ... 23

4. Мислене за мисленето (Аристотел).....30

5. Отклонение и свобода (Епикур)......38

6. Границите на логическата намеса (Секст Емпирик) 53

II. ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО КЪМ НОВОТО ВРЕМЕ: Знанието е сила. Съставители — П. Макарнев, С. Василев (Васев).............62

7. „Страдах, за да разруша незнанието“ (Р. Бейкън) . 62

8. Господството над природата (Ф. Бейкън) ... 69

9. Хармония на идеи и неща

9.1. Рьоне Декарт...........75

9.2. Бенедикт Барух Спиноза........81

10. Опитът — мост към света (Лок)......87

11. Просветеното управление

11.1. Ламетри.....  105

11.2. Хелвеций...........107

11.3. Холбах............113

III. НЕМСКА КЛАСИКА: Обективната дейност. Съставител —С. Василев (Васев)..........123

12. Приматът на практическия разум (Кант) . . . 123

13. Дейността като субстанция (Фихте) . . . 137

14. Конструиране на абсолют (Шелинг) ... .146

15. Хитростта на разума (Хегел).......158

16. Човекът вместо бог (Фойербах).....173

IV. МАРКСИЗЪМ: Революционната практика. Съставител —С. Василев (Васев)...... ... 183

17. Комунизмът — ставане на практическия хуманизъм (Маркс).............193

18. Изменението на природата от човека — основа на мисленето (Енгелс)..........206

19. Революционизирането на съществуващия свят — задача на практическите материалисти (Маркс, Енгелс)....213

20. От живото съзерцание — към практиката (Ленин)....223

ПОСЛЕСЛОВ: Практиката — разум и действие .223

1. Философия и обществено-историческа практика (Стефан Василев (Васев))..........232

2. Теория и практика (Ламбо Кючуков).....232

3. Практиката и диалектиката на субект-обектните отношения (Пл. Макариев)..........250

о1. Практиката - разум и действие

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.