Димитър Димов - Архив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-10-2018
  •  131

Автор:Димитър Димов
Издателство:Гармонд
Страници:400
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:9789549493207 Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Отлично
Димитър Димов: Архив / Димитър Димов

Екатерина Иванова: Подбор и подготовка за печат

Съдържание

Уводни думи............................................... 5

Документи

Кратко животоописание на д-р Димитър Тодоров Димов ............................ 9

Автобиография на Димитър Т. Димов....................... 10

Роден съм на ........................................... 12

Писмо-удостоверение .................................... 14

Материали относно първото и второто издание на романа „Тютюн“

Ръкописен фрагмент от романа „Тютюн“................... 17

Из романа „Тютюн“ (откъс)............................... 23

П. Зарев. „Тютюн“ - роман от Димитър Димов............... 27

Вълко Червенков. Писмо до Димитър Димов.................. 29

Критични бележки на Иван Мартинов върху първото издание на „Тютюн“ ........................ 30

Яко Молхов. Бележки към романа „Тютюн“ от Д. Димов......................... 114

Димитър Димов до Вълко Червенков ............   123

Отговорът на Вълко Червенков........................... 134

Вълко Червенков. Спомени. (По повод на...).................. 135

Други художествени творби

Начални страници на неозаглавена повест ................. 143

Субтропични брегове - пътепис........................... 146

Идалго - разказ......................................... 170

Обсъждането на пиесата „Кой е виновният?“

в Народния театър. Протокол........................... 173

Изискванията на режисъорката В. Ганева .................. 190

Тема и сюжет на пиесата „Почивка в Арко Ирис“ от Димитър Димов..................................... 191

Лица ................................................. 201

Характеристика на героите ............................. 202

Из програмата за постановка на „Почивка в Арко Ирис“ ................................ 208

Писма на Димитър Димов

До Борис Койчев........................................ 213

До Моско Москов ....................................... 239

До Хуан Едуардо Сунига.................................. 247

Пояснителен текст .................................... 247

Писма до Димитър Димов в Испания

От Нели Доспевска ..................................... 253

От колеги - ветеринари

От Христо Русев ..................................... 292

От Моско Москов..................................... 294

От Стефан Иванов.................................... 298

От Александър Тошков ................................. 301

От Асен Петков ...................................... 303

От д-р Мауро и д-р Гонсалес ............................ 305

Други

От Карстен Нилсен................................... 306

От Тома Томов ....................................... 307

От Руси Генев........................................ 307

Пояснителен текст .................................... 309

Писма до Димитър Димов от писатели

От Хуан Едуардо Сунига................................. 315

От Кръстьо Генов...................................... 316

От Георги Гачев........................................ 317

От Михаил Димитров................................... 318

От Димитриос Фотиадис................................ 318

От Димитър Методиев ................................. 319

Пояснителен текст .................................... 322

Писма на Веса Харизанова-Генева

До Стилиян Чилингиров .....................   325

До Димитър Димов ..................................... 326

До Моско Москов ....................................... 360

Пояснителен текст .................................... 363

Бележки................................................. 367

***
Екатерина Т. Иванова е родена през 1930 г. в Стара Загора. Завършва българска филология в Софийския университет. От края на 1969 г. се заема със създаването на музей „Димитър Димов“. Провежда в продължение на десетилетия обемиста проучвателна и събирателска работа и се изгражда като един от най-добрите познавачи и тълкуватели на писателя. Публикувала е над сто статии, студии и няколко книги, познати и ценени в Европа и САЩ.

*****
В този том е събрана значителна част от най-ценното в архивния фонд на музей „Д. Димов“. Някои от материалите са пръснати в печата предимно през периода 1971-1985 г. Други се поднасят за пръв път.

За пръв път се посочва конкретният текст, влязъл във второто допълнено издание на романа „Тютюн“.

Книгата включва и оригинален изобразителен материал - рисунки на Д. Димов, любопитни творби на художниците Г. Даскалов, Ил. Петров, Н. Мирчев, Ал. Добринов, 0. Брадистилова, К. Буюклийски, Т. Пиндарев и др., изобразяващи обективно или комично писателя, негови родственици, прототипи и герои

9789544522339
Димитър Димов. Архив
Подбор и подготовка за печат Екатерина Иванова
Българска, първо издание 
Рецензенти Милена Цанева, Димитър Танев
Оформление и репродукции Ясен Цонев
Издателство (Гярмонд) 
Печат „Симолини“ ISBN 978-954-9493-20-7

о1. Димитър Димов - Архив


Категория › Документи и архиви

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.