Ново ръководство за ученика по литература за 11. клас

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-10-2018
  •  61

Автор:И. Радев, Д. Михайлов, С. Василев
Издателство:Слово
Страници:413
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Българската литература до Освобождението (общ поглед) (И. Радев).........................5

Христо Ботев (И. Радев)

Житейска и творческа съдба.......................10

Ботевата лирика - основни насоки на възприемане 17

Личната изповедност и романтичната визия..................18

С мярката на надличното, на общочовешкото.................26

Публицистът и прозаикът.........................37

* Ботевата публицистика - оптимален вариант на отвореност към света...........................45

Иван Вазов

Житейска и творческа съдба (Д. Михайлов) ...........55

Място и роли в развоя на поетическото мислене през 70-те години (И. Радев) ....................59

„Пряпорец и гусла“......................................61

„Тъгите на България“ и „Избавление“.......................63

II. Българската литература от Освобождението до края на XIX век (Д. Михайлов)...................68

Базовата лирика (Д. Михайлов)......... 73

„Епопея на забравените“..................................74

Поетът гражданин.....................................91

Природата - националното и общочовешкото................100

„Сливница“............................................105

Базовата проза

„Чичовци“ (И. Радев)....................................109

„Под игото“ - познати тезиси, съвременни догадки (Д. Михайлов) ..117

*„Под игото“ като компендиум на гражданския персонализъм и литература през Възраждането (И. Радев).............127

Разказите на Вазов (Д. Михайлов)..........................143

*3ахари Стоянов

Безкрайният текст (Д. Михайлов)...................163

„Записки по българските въстания“ - повествовател, композиция, жанр (Д. Михайлов)..................168

„Записките“ като колективно дело (И. Радев).........178

Алеко Константинов

Житейска и творческа съдба (Д. Михайлов)...........184

Фейлетоните на Алеко (Д. Михайлов)................189

„Бай Ганю“ (Д. Михайлов)........................ 194

„Образът“ на книгата....................................195

Образите на героя.......................................199

*„До Чикаго и назад“ или за едно пътешественическо откритие в литературната география (С. Василев) . . . 207

III. Тенденции в развитието на българската литература от началото на XX век до Първата световна война

Кръгът „Мисъл“ - началото на българския модернизъм (Д. Михайлов).........................219

*Д-р Кръстев за утвърждаването на нови философско-естетически ценности в българската литература и култура от края на XIX и началото на XX век (С. Василев).........................226

*Национален живот и философско обобщение в „Идилии“ на Петко Тодоров (И. Радев)............233

Пенчо Славейков (И. Радев)

Житейска и творческа съдба.......................245

Погледи към Славейковата поезия

„Олаф ван Гелдерн“ и „Епически песни“....................250

„С тьржествений псалом на цялата вселена“ („Псалом на поета“)... 261 

За личното и универсалното на интимния свят („Сън за щастие“) .. 263

*„На острова на блажените“ или зрелостта на поета......269

*Славейковите статии - синтез на критическа и поетическа чувствителност.....................275

Пейо Яворов (Д. Михайлов)

Житейска и творческа съдба.......................283

Лирика

Яворовият лирически герой...............................288

Драмата на личността - индивидуална, социална, национална .. 289

Любовна лирика........................................304

Яворов и символизмът...................................311

Драматургия („В полите на Витоша“)...............315

*„Подир сенките на облаците“ - „единствената“ стихосбирка на Яворов.........................320

IV. Аспекти на задълбочаващата се духовна и социална криза, отразени в литературата (С. Василев)........335

Елин Пелин (С. Василев)

Житейска и творческа съдба.......................341

Социалното и духовното битие на българския

селянин в разказите на Елин Пелин...............345

Жанрово своеобразие и поетика...........................345

Селянинът страдалец и разделението на българското..........347

Елин-Пелиновите герои в света на мечтите и легендите........352

Драмата на Гераците.............................355

Цикълът „Под манастирската лоза“.................360

*Повестта „Земя“ като социална и нравствено-психологическа драма.........................365

V. Символизмът като феномен на модерната литературна мисловност (С. Василев).............379

Димчо Дебелянов (С. Василев)

Житейска и творческа съдба.......................387

Спомен и смирение в поезията на Димчо Дебелянов ... 390 * Дворецът на предвечните желания („Легенда за разблудната царкиня“).........................405

о1. Ново ръководство за ученика по литература за 11. клас
Категория › 9.-12. клас

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.