Практическо ръководство по фотография

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-9-2018
  •  136

ПРОДАДЕНА

Автор:Д. Китанов, К. Семерджиев
Издателство:Техника
Страници:431
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Фотографски процес Исторически бележки

Глава I
Основи на фотооптиката...............  1-

Основни сведения за физическата оптика................

Основни сведения за геометрическата оптика . , . , 1#

Оптически детайли . . ,  ...........20

Оптически характеристики на лещите............. ... 22

Оптическо построяване на образ. Главна формула на лещите , . 25

Глава II

Фотообектив....................- .

Технически характеристики и свойства на обектива . , , .

За какво още е нужна диафрагмата...........

Определяне дълбочината на остротата..........

Пресветляване на обективите ..... ;   '

Недостатъци на оптическите лещи и гихното отстраняване Видове фотографски обективи . .

Глава III

Фотоапаратура.........

Основни елементи на фотоапарата Класификация на фотоапаратите .

Кой е най-добрият фотоапарат . .

Как да запазим нашия фотоапарат

Глава IV

Светлочувствителни фотоматериали и експонирането им.......97

Фотографска емулсия .  ......     - 98

Определяне на фотографските свойства на светлочувствителните материали102

Негативни светлочувствителни фотоматериали  ......... ... 117

Позитивни светлочувствителни фотоматериали  ........ . . . i 21

Обратими фотографски материали , . , .  .............. 126

Експозиция и нейното определяне........]27

Подготовка за снимане........................141

Ние фотографираме............  143

Светлина и цвят..........    143

Естествено осветление и неговите особености...... ......156

Изкуствено осветление и неговите особености . . ■ ,  .....  . . , 161

Светлофилтри — характеристика и работа с тях.....  .,172

Фотосветкавици...........................185

За да стане фотографията изкуство..................192

Глава VI

Фотографска химия .......................... 230

Сведения за разтворите..............230

Сведения за водата и химикалите...................233

Фотоизображение ............ ..............235

Проявители и химически процеси на проявяването  .......235

Съхраняване на химическите вещества, използувани във фотог рафията . 242

Свойства на проявителя.............. . 243

Фиксиране и фиксажи.......................246

Усилване на негативното фотографско изображение ..... ..... 247

Отслабване на фотографското изображение........ ......248

Химически процеси на тонирането............ ......249

Основи на химическите процеси на цветното проявяване.........249

Г л а в a VII

Негативен процес .........................  250

Фотолаборатория..........................250

Приготвяне и съхраняване на фотографските разтвори........ . 256

Видове проявители. Рецептура.................. , , . 260

Фактори, които влияят на проявяването...............267

Видове фиксиращи разтвори...................... 270

Техника при обработването на негативните фотоматериали .... ■ . . . 273

Оценка на готовите негативи......  . , .     280

Дребнозърнести негативни изображения................282

Съхраняване на обработените филми..............  282

Допълнителна обработка на негатива за отстраняване на някои дефекти . 283

Глава VIII

Позитивен процес...........................290

Контакгно и прожекционно копиране................290

Подготовка за копиране и подбор на фотохартия според негатива .... 299

Техника на прожекционното копиране........ . .  ......300

Определяне на експозицията при копирането............ . 306

Лабораторно обработване на фотохартията...............310

Окончателно измиване и сушене на копията............. . 315

Позитивен ретуш ,  ........319

Тониране , . .  ..... .  ......... ■ 32]

Диапозитиви..........    323

Диапозитиви за обратим филм..........  325


Възможни грешки при снимането и обработването на негативите и

позитивите............................ , 330

Грешки при снимането........................330

Грешки при проявяването  ............... , 334

Грешки при фиксирането, миенето и сушенето на филма........337

Грешки при копирането, проявяването и фиксирането на фотохартията . . 338

Глава X

Фотографията наш приятел и помощник..........  340

Пейзажни, архитектурни и панорамни снимки.............  340

Портретни снимки ... ................. ..... 345

Снимки на живата природа и растения................358

Спортни снимки................■..........362

Репортажни снимки ..........    , . 364

Репродукции . . . •.....    570

Технически снимки — макро-, микро- и етереоснимки .........378

Някои особени видове фотоснимки......  393

Глава XI

Цветна фотография  .........................401

Трислойни цветочувствителни фотоматериали...........  , ,404.

Снимане на цветните фотоматериали..... 407

Цветен негативен процес  ............    . 410

Цветен позитивен процес.......     . 413

Цветен обратим филм  ..................422

Литература  ........................428

o1. Практическо ръководство по фотография
Категория › Хоби

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.