Европа на знанието. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-9-2018
  •  136

Автор:Сборник
Издателство:---
Страници:67
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN:954-91261-5-3 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Няколко думи за проекта БЪЛГАРИНЪТ - ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПА

След техническото приключване на преговорите за членство в Европейския съюз през юни 2004 г. България навлезе в нов етап на евроинтеграционния процес. В него приоритетни за страната са две основни групи задачи: изпълнението на ангажиментите, произтичащи от договореното при преговорите за членство, от една страна, и мерки за запазване на високата обществена подкрепа за членството на страната в ЕС - от друга.

Проектът “Българинът - гражданин на Европа” включва три брошури, посветени на предстоящото членство на България в ЕС. Публикациите обхващат темите за европейското ни гражданство, за възможностите ни за образование и за свободното движение е Европейския съюз. Акцентът е върху разширяването на индивидуалните възможности на всеки българин да реализира свой личен проект за развитие.

ЗА ПРОЕКТА “БЪЛГАРИНЪТ - ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПА”

Наградата е ваш Символичен паспорт за Европейския съюз.
Настоящата публикация се осъществява по проект в рамките на Работна програма 2004 от Комуникационната стратегия за подготовка на членството на Република България в Европейския съюз.

Съдържанието е отговорност единствено на автора и при никакви обстоятелства не може да бъде възприемано като позиция на МВнР.
© Мария Донкова ISBN 954-91261-5-3

*****
Съдържание

I. ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ - КАКВО ПО-ТОЧНО Е ТОВА? - 5

Въпросът на 2000 г.:

Какво предстои за Европейския съюз до 2010 г.?..... 5

Практически измерения на стратегическата визия за ЕС до 2010 г. - 5 

Основни постижения в рамките на изпълнението на Лисабонската стратегия (2000-2004) -----------6

Основни предизвикателства при изпълнението на Лисабонската стратегия (2005-2010) -----------7

Лисабонската стратегия: приоритети в областта на образованието и обучението------------9

Лисабонската стратегия и българската политика--------------------------11

II. ЕВРОПА НА ЗНАНИЕТО В ДЕЙСТВИЕ: ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО--------------1 3

Европейски програми и политики в областта на образованието 2000-2006-----------------------------------13

Новото поколение образователни и обучителни програми на ЕС (2007-2013 г.) ----------------------------25

III.ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО:

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ--------------------------31

Общите принципи на образователните системи в Европа 31

Единна рамка за прозрачност на квалификациите и компетентностите (Европас)--------------------32

Европейско приложение към дипломата---------------------------------33

Европейска система за трансфер на кредити (ЕСТК)---------------34

“Плотеус”: цялата информация, за да планирате добре обучението или стажа си в друга европейска страна на един интернет-портал------38

Няколко практически примера за различия в условията за обучение-------40

IV. БЪЛГАРИЯ: ЧАСТ ОТ ЕДИНСТВОТО И МНОГООБРАЗИЕТО НА ЕВРОПА НА ЗНАНИЕТО-----------48

Преговори за присъединяване на България към ЕС:

Образование и обучение-------------------------------------------------------48

Някои често задавани въпроси за последствията от процеса на евроинтеграция в областта на образованието-----------54

V. ЕВРОПА ПОД ЛУПА: ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ--------------------------65

бз. Европа на знанието. Част 2


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.