Финанси на фирмата

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-9-2018
  •  241

Автор:Пламен Пътев, Марин Маринов, Александър Ганчев
Издателство:Авангард Принт
Страници:208
Корици:Меки
Година:2015
Броя:1
ISBN:9789543372812 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Финанси на фирмата: Избрани лекции

Съдържание

Въведение 7

Тема 1

Основи на фирмения финансов мениджмънт 9

1. Икономическа философия на фирмената дейност 10

2. Субекти на фирмения финансов мениджмънт 15

3. Проблеми на фирмения финансов мениджмънт 17

4. Цели на фирмения финансов мениджмънт и фирменото управление 24

5. Фирмена стойност и парични потоци 29

Тема 2

Форми на организация на бизнеса 38

1. Еднолична форма на организация на икономическата дейност 38

2. Дружествена форма на организация на икономическата дейност 40

Тема 3

Времева стойност на парите 51

1. Бъдеща стойност на парите (FV) 52

2. Сегашна стойност на парите (PV) 53

3. Определяне броя на периодите на олихвяване 53

4. Определяне на процента на олихвяване/дисконтиране 54

5. Времева стойност на анюитет 54

6. Лихва 57

7. Лихвени проценти 58

Тема 4

Финансови отчети на фирмата 63

1. Правила и технология за съставяне баланса на предприятието 63

2. Състав и структура на отчета за приходите и разходите (ОПР) 70

3. Отчет за паричния поток 74

4. Отчет за собствения капитал 77

Тема 5

Капиталово бюджетиране 82

1. Инвестиционни и оперативни парични потоци 83

2. Методи за оценка на инвестиционните проекти на фирмата 87

3. Статистически измерители на проектния риск 97

Тема 6

Управление на оборотните капитали на фирмата 102

1. Характеристика на оборотните капитали на фирмата 102

2. Влияние на оборотния актив върху риска и фирмената рентабилност 104

3. Управление на оборотните капитали 108

4. Управление на компонентите на оборотния капитал 110

Тема 7

Оценяване на акции 121

1. Характеристика на обикновените акции 121

2. Методи за оценка на акции 123

Тема 8

Оценяване на облигации 131

1. Характеристика и систематизация на облигациите 131

2. Оценяване на облигации 134

Тема 9

Цена на фирмения капитал 143

1. Цена на собствения капитал 144

2. Цена на дълговия капитал 152

3. Цена на финансиране с конвертируеми облигации и варанти 156

4. Средна претеглена цена на фирмения капитал 157

Тема 10

Капиталова политика на фирмата 164

1. Финансова структура на фирмата 164

2. Капиталова структура на фирмата 169

Заключение 174

Семестриални тестове и задачи 175

Казус 189Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.