Първите 90 дни

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-9-2018
  •  133

ПРОДАДЕНА

Автор:Майкъл Уоткинс
Издателство:Изток - Запад, София
Страници:248
Корици:Меки
Година:2013
Броя:1
ISBN:9789543219933 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Успешни стратегии за лидери

Съдържание

Предговор 9

Благодарности 13

Въведение Първите 90 дни / 15

Защо преходните периоди са решаващи? Как могат новите лидери да поемат отговорност по-ефективно. Основни принципи на успешния преход. Какво би спечелила организацията от една обща рамка за ускорение.

Глава 1
Да промотираш себе си / 29
Защо хората не успяват да откъснат мислите си от бившата си работа. Подготовка за поемането на отговорности в новата роля. Преценка на уязвимите места. Полагане на основите на успеха.

Глава 2
Ускорете своето обучение / 43
Ученето като инвестиционен метод. Планиране на ученето. Развиване на прозорливостта. Прилагане на структурирани методи за ускоряване на обучението.

Глава 3
Напасване на стратегията към ситуацията / 69
Клопките на нагласата „Има само един сигурен начин“. Диагностициране на ситуацията с цел развиване на най-подходящата стратегия. СТАРС-модел за различните видове преходи. Използване на модела за анализ на портфолиа, отплащане за успеха и развитие на лидерските умения.

Глава 4

Осигуряване на ранни победи / 89
Как да избегнем обичайните клопки. Откриване на водещите приоритети. Изграждане на завладяваща визия. Изграждане на личен образ на доверие. Подобряване на организационните постижения - начало. Промяна на модела „първо планиране, после прилагане“ за сметка на колективното обучение.

Глава 5
Домогване до успеха /113 Изграждане на креативни работни отношения с новия началник. Структура, основана на пет типа разговори. Дефиниране на очакванията. Постигане на единодушие в диагнозата на ситуацията. Изясняване на условията за съвместната работа. Договаряне за ресурсите. Окомплектоване на вашия 90-дневен план.

Глава 6
Постигане на синхрон / 139
Ролята на лидера като организационен архитект. Идентифициране на главните причини за незадоволителните постижения. Постигане на синхрон между стратегия, структура, системи, способности и култура.

Глава 7 
Изградете екипа си / 165
Унаследяване на екип и променянето му. Овладяване на напрежението между краткосрочните и дългосрочните цели. Съответствията между преструктурирането на работните екипи и организационните архитектурни въпроси. Разгръщането на нови екипни процеси.

Глава 8
Създаване на коалиции /189 Капанът, наречен „авторитетът стига“. Как да определяме чия подкрепа ще е решаваща. Очертаване на мрежи на влияние и модели на респект. Промяна на битуващите представи за интереси и алтернативи.

Глава 9
Запазете душевното си равновесие / 205
Как лидерите попадат в порочни кръгове. Трите стълба на лична-та работоспособност. Създаване и укрепване на личната дисциплина. Изграждане на мрежа за съвети и консултации.

Глава 10 
Всеобщо ускоряване / 225
Защо толкова малко компании се фокусират върху ускоряването на прехода. Институционализирането на една рутинна рамка. Прилагането на рамката за ускоряване на екипното развитие. Развиване на успешни лидери, интегриране на придобивките и усилване планирането на успеха.

Заключение Отвъд „плувай или потъни“ / 235

Подходът като цяло. Поглед към гората и дърветата. Как да дадете ускорение и на себе си, и на своята организация.

Бележки 239

Препоръчителна литература 243

За автора  245

Категория › Мениджмънт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.