Международна икономика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  243

ПРОДАДЕНА

Автор:Стефан Д. Стефанов
Издателство:Нов български университет
Страници:346
Корици:Меки
Година:1998
Броя:1
ISBN:954535111X Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Тема 1: ТЕОРИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ -ИЗТОЧНИЦИ И КОНЦЕПЦИИ......................................................7

Тема 2: МИТНИЧЕСКИ ТАРИфИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ......................................................................................... 31

Тема 3: НЕТАРИфНИ ТЪРГОВСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ -ИМПОРТНИ КВОТИ И ДОБРОВОЛНИ ИЗНОСНИ ОГРАНИЧЕНИЯ............................................................................... 54

Тема 4: НЕТАРИфНИ ТЪРГОВСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ -ВЪТРЕШНИ И ИЗНОСНИ СУБСИДИИ.................................... 75

Тема 5: ОБЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МИТАТА И ТЪРГОВИЯТА (ГАТТ) И СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ............................................................................... 99

Тема 6: ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТЪРГОВСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ.......................................................................... 126

Тема 7: МНОГОНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ И ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ...................... 146

Тема 8: ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА - ОПИТЪТ НА СТРАНИТЕ С ПАЗАРНА ИКОНОМИКА......................... 162

Тема 9: ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - ПРОБЛЕМИ И АЛТЕРНАТИВИ................ 187

Тема 10: ВАЛУТЕН ПАЗАР И ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ...... 215
Тема 11: ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 244

Тема 12: ОБРАЗУВАНЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС -ФАКТОРИ И КОНЦЕПЦИИ...................................................... 260

Тема 13: ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ

БАЛАНС В УСЛОВИЯТА НА ФИКСИРАН ВАЛУТЕН КУРС............................................................................. 280

Тема 14: РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ВАЛУТНА СИСТЕМА - ПРОБЛЕМИ И АЛТЕРНАТИВИ....................... 300

Примерен тест................................................................................. 341

ПРЕДГОВОР
Дисциплината „Международна икономика“ е логично продължение на курсовете по микроикономика и макроикономика в сферата на международните отношения. Нейното изучаване е задължителен елемент на висшето икономическо образование във всички съвременни западни университети и напоследък придобива все по-голяма популярност в нашата страна. При разработване на настоящия учебник са взети под внимание последните достижения на икономическата наука и модерните стандарти на преподаване на сложния и многообразен материал, отразяващ динамичните процеси в съвременната световна икономика.

При окончателното организиране и структуриране на учебния материал авторът трябваше да се съобрази с изискването на издателя за ограничен обем на книгата. Това наложи отпадане на значителна част от него и включване само на приоритетните по значение теми. Независимо от това авторът се е постарал учебникът да придобие достатъчно завършен вид, съчетавайки теоретичните и практически аспекти на международните икономически отношения. Разгледани са и специфичните проблеми на външноикономическата стратегия на България в периода на прехода към пазарна икономика.

Основните теми в учебника включват:

- теорията за международната търговия - основни източници и концепции;

- теория на митата - статични ефекти, номинална и реална защита, тарифна ескалация;

- нетарифни ограничения в съвременното световно стопанство квоти, доброволни износни ограничения, изисквания за местно

участие, вътрешни и външни субсидии и др.;

- проблемите на глобалната либерализация в съвременното световно стопанство в контекста на дейността на ГАТТ и Световната търговска организация, включително и проблемите по присъединяването на България към нея;

- регионалната либерализация на международната търговия чрез създаване на преференциални търговски споразумения - зона за


Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.