Организационно поведение

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  188

Автор:Димитър Панайотов
Издателство:Нов български университет
Страници:188
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Център по дистанционно обучение - Бакалаварска степен по Бизнес Администарция.

ВЪВЕДЕНИЕ............................................................................................ 5

Тема 1. УВОД В ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ (ПРЕДМЕТ, ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ, ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ)...................................................................... 7

Тема 2. ПРОЕКЦИИ НА ЦЕННОСТИТЕ И КУЛТУРАТА ВЪРХУ МОДЕЛИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ........................................ 17

Тема 3. ЛИЧНОСТЕН БАЗИС И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ............................................. 37

Тема 4. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМУНИКАЦИЯ............................................................................. 57

Тема 5. ИНТУИЦИЯТА И НЕВЕРБАЛНИТЕ СИГНАЛИ...... 75

Тема 6. МОТИВАЦИЯТА (ТЕОРЕТИКО- ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ)................................................................... 93

Тема 7. ИМИДЖ И ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА........... 113

Тема 8. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПОВИТЕ ПРОЦЕСИ 1$ ОРГАНИЗАЦИЯТА..............................................:......................... 130

Тема 9. ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОНФЛИКТ И УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРЕСА................................................. 151

Тема 10. ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

КОНСПЕКТ-ВЪПРОСНИК ПО „ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ“

ПРИМЕРЕН ТЕСТ

ПО „ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ“ ЛИТЕРАТУРА.......................................................

Забележка: Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.

Организационното поведение е в центъра на модерното познание за съвременния свят, в който заедно с функционирането на нов тип организация като непрекъснато самообновяваща се система, се изискват и способности да се действа с тенденциите на това всеобхватно ускорение. В този смисъл, ако не се научим да овладяваме бързо темпото на промяната, да акумулираме ефективните модели на управление и не ги вградим в собствената си практика, това неминуемо ще води до адаптационен взрив и хронично изоставане. И вместо приобщаване към св.етовните образци, което да активира развитието ни, ще стимулираме дезинтеграционните процеси.

По своята „природа“ организационното поведение като научна област, учебна дисциплина и приложен инструмент е в състояние да анализира динамиката на новите измерения на личността в контекста на развиващите се организации. Още повече, че като фокус събира постиженията на мениджмънта, психологията на управлението и човешките ресурси, водещите модели на световния бизнес.

Авторовият опит като експерт, консултант и действащ мениджър в държавни и фирмени организации също стимулира предаването на едно второ ниво на познание в учебната материя. Тук логиката е на основата на приложената теория в социалната практика и нейното апробиране в реалната бизнессреда. Затова спомага и поставената допълнителна цел за обучението като активно самопознание с пределен формиращ ефект за участниците в него. Във всяка една тема (особено от III до X) е заложен елементът на самооценката (тестове, въпросници, насочващи схеми, текстове-илюстрации на анализ и т.н.) за способностите или уменията, обхващащи параметрите на организационното поведение, като движещия мотив остава търсенето на оптималните „точки“ на личността, нейната дейност в организацията, ефективното управление на груповите процеси и систематизираната ориентация в инструментариума за организационно развитие.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.