Финансово управление на малката фирма

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  196

Автор:Иван Петров, Милчо Близнаков
Издателство:Нов български университет
Страници:183
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Финансово управление на малката фирма / Иван Петров, Милчо Близнаков

Център по дистанционно обучение - Програма: Управление на Малка и Средна фирма

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

КЪМ ОБУЧАЕМИТЕ................................................3

1. ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ. ТЕХНОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА..........................................................7

2. АНАЛИЗ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КРАТКОСРОЧНИТЕ КРЕДИТОРИ НА ФИРМАТА. ЛИКВИДНОСТ И ОБРЪЩАЕМОСТ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.........................................22

3. АНАЛИЗ НА ДЪЛГОСРОЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА (КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА) ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КРЕДИТОРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ. ЕФЕКТ НА ЛОСТА...........................34

4. АНАЛИЗ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МЕНИДЖЪРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА (ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА)........................43 у

5. СТОЙНОСТТА НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ........................54

. 6'. ОПТИМАЛЕН РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.......................61у

7. ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ  ПРОЕКТИ.........................................................68

8. МЕТОДИ НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ............79

9. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ .........................................................84

10. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА.................................92

11.ТЕОРИЯ НА ПОРТФЕЙЛА ........................................100

12.ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ..........106

13. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА......................................109

14. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ........................................................115

15. ФИНАНСИРАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА........................................118

16.. ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ НА КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ ... 127

17. УПРАВЛЕНИЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ..................132

18. РАЗРАБОТВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ И СРЕДНОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ ПЛАНОВЕ И ПРОГНОЗИ...........143

19. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ ПРОГНОЗИ .......................................................164

КОНСПЕКТ - ВЪПРОСНИК..........................................176

ПРИМЕРЕН ТЕСТ...................................................178

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.