Икономически теории

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  154

Автор:Светла Тошкова
Издателство:Нов български университет
Страници:303
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Икономически теории. Светла Тошкова

Център по дистанционно обучение - Програма по бизнесадминистрация

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение ...............................................................8

1. ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ В АНТИЧНИЯ СВЯТ .........................11

2. СТОПАНСКИТЕ ИДЕИ В СРЕДНОВЕКОВИЕТО............................26

3. МЕРКАНТИЛИСТИ ....................................................32

4. ЗАРАЖДАНЕ НА КЛАСИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ...............42

5. ШКОЛАТА НА ФИЗИОКРАТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ...........................58

6. КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ. АДАМ СМИТ (1723-1790).......... 75

7. РАЗВИТИЕ НА КЛАСИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ. ДЕЙВИД РИКАРДО (1772-1823) ................. 95

8. ПОПУЛЯРЕН ИКОНОМИКС............................................112

9. ДРЕБНОБУРЖОАЗНА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ.........................122

10. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ ........................134

11.НЕОКЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ ...........................151

12. АМЕРИКАНСКИЯТ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ .............................184

13. КЕЙНСИАНСТВО И НЕОКЕЙНСИАНСТВО...............................208

14. НЕОЛИБЕРАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ ............................226

15. КРИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА

СИСТЕМА ..........................................................255

Вместо заключение.....................................................273

Цитирана литература ...................................................274

Именен указател .......................................................288

КОНСПЕКТ - ВЪПРОСНИК...............................................296

ПРИМЕРЕН ТЕСТ.......................................................298


Здраво книжно тяло, тук-там е подчертаваноно. Незначително позахабени корици.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.