Бизнес статистика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  60

Автор:Веселка Павлова
Издателство:Нов български университет
Страници:108
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Бизнес статистика: Радиолекции. Специализация. Основни икономически познания / Веселка Павлова

Център по дистанционно обучение - Програма по бизнесадминистрация

СЪДЪРЖАНИЕ

Лекция 1. ОПИСАТЕЛНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА...........................................5

Лекция 2. СЪЩНОСТ И ФАЗИ НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗУЧАВАНЕ................ 11

Лекция 3. АБСОЛЮТНИ, ОТНОСИТЕЛНИ И СРЕДНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.............. 16

Лекция 4. ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКО РАЗСЕЙВАНЕ, АСИМЕТРИЯ И ЕКСЦЕС...............21

Лекция 5. ИЗВАДКОВИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗУЧАВАНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРЕДИМСТВА............26

Лекция 6. ТИПОВЕ ЗАДАЧИ ПРИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ БИЗНЕС ИЗСЛЕДВАНИЯ.............................................................................................................31

Лекция 7. СТАТИСТИЧЕСКИ ХИПОТЕЗИ - ОСНОВНИ

ПОНЯТИЯ И ЕТАПИ ПРИ ПРОВЕРКАТА ИМ................................................36

Лекция 8. СТАТИСТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗИ................41

Лекция 9. ДИСПЕРСИОНЕН АНАЛИЗ.................................................................46

Лекция 10. РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ....................................................................51

Лекция 11. КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ...............................................................56

Лекция 12. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА.....................................61

Лекция 13. ВИДОВЕ КОНТРОЛНИ КАРТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ

СТАТИСТИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО...........................66

Лекция 14. ВРЕМЕННИ СТАТИСТИЧЕСКИ РЕДОВЕ....................................71

Лекция 15. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА

ТЕНДЕНЦИЯТА НА РАЗВИТИЕ............................................................................76

Лекция 16. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА СЕЗОННИТЕ КОЛЕБАНИЯ..................................................................................................................81

Лекция 17. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА БИЗНЕС ПРОГНОЗИ.....86

Лекция 18. ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА КРАТКОСРОЧНИ БИЗНЕС ПРОГНОЗИ.............................................................91

Лекция 19. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СТАТИСТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.....................96

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертаваноно. Незначително позахабени корици.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.