Бизнес статистика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  70

Автор:Веселка Павлова
Издателство:Нов български университет
Страници:206
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Бизнес статистика: Допълнителен материал. Веселка Павлова

Център по дистанционно обучение - Програма по бизнесадминистрация


СЪДЪРЖАНИЕ

Тема 1. ОПИСАТЕЛНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА...............................................5

Тема 2. СЪЩНОСТ И ФАЗИ НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗУЧАВАНЕ.... 9 Тема 3. 

АБСОЛЮТНИ, ОТНОСИТЕЛНИ И СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.................................................... 16

Тема 4. ПОЗНАВАТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКО РАЗСЕЙВАНЕ, АСИМЕТРИЯ И ЕКСЦЕС.............................................................................. ...........27

Теми 5 и 6. ИЗВАДКОВИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗУЧАВАНИЯ. 

ТИПОВЕ ЗАДАЧИ ПРИ ИЗВАДКОВИТЕ БИЗНЕС ИЗСЛЕДВАНИЯ......37

Теми 7 и 8. СТАТИСТИЧЕСКИ ХИПОТЕЗИ - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЕТАПИ ПРИ ПРОВЕРКАТА ИМ. СТАТИСТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗИ........................................................48

Тема 9. ДИСПЕРСИОНЕН АНАЛИЗ.....................................................................59

Теми 10 и 11. РЕГРЕСИОНЕН И КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ..................67

Теми 12 и 13. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА. ВИДОВЕ

КОНТРОЛНИ КАРТИ..................................................................................................90

Тема 14. ВРЕМЕННИ СТАТИСТИЧЕСКИ РЕДОВЕ......................................106

Тема 15. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИЯТА НА РАЗВИТИЕ.........................115

Тема 16. СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА СЕЗОННИТЕ ЗВЪН КОЛЕБАНИЯ..............130

Тема 17. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПРОГНОЗИ..........................141

Тема 18. ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА КРАТКОСРОЧНИ БИЗНЕС ПРОГНОЗИ...........................................................150

Тема 19. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СТАТИСТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.....................169

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертаваноно. Незначително позахабени корици.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.