Практикум по езикова култура

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  190

Автор:Борислав Георгиев, Албена Руневска
Издателство:Нов български университет
Страници:167
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Практикум по езикова култура. Георгиев, Албена Руневска


Център по дистанционно обучение - Програма по бизнесадминистрация

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД ...................................................................4

1. ЕЗИК. ДИАЛЕКТ, РЕГИСТЪР, СТИЛ. КНИЖОВЕН ЕЗИК.

БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК - ИСТОРИЯ И ДИАЛЕКТНА ОСНОВА.........6

2. ЕЗИКОВА КУЛТУРА. ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕЗИКОВА ИЗЯВА. РАВНИЩА ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИКА ....................................14

3. ТЕКСТ. ПРИЗНАЦИ НА ТЕКСТА. ПИСМЕН И УСТЕН ТЕКСТ ................24

4. ГРАФИЧНО ОФОРМЯНЕ НА ПИСМЕНИЯ ТЕКСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕГОВОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ ..........................................32

5. АКАДЕМИЧНО ЕСЕ. ЖАНРОВА И ЕЗИКОВА СПЕЦИФИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА В АКАДЕМИЧНОТО ЕСЕ .....................43

6. ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ФОРМАЛНИТЕ И СЪДЪРЖАТЕЛНИТЕ ВРЪЗКИ В АБЗАЦА И В ТЕКСТА........................................51

7. ГРАМАТИЧНОСТ НА ИЗКАЗА ...........................................61

8. БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВОПИС. ПРАВОПИСНИ ПРИНЦИПИ. ПРАВОПИС НА НЯКОИ ДУМИ И ФОРМИ В

БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК........................................71

9. СЛЯТО, ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ .............................86

10. УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ.........................................94

11. БЪЛГАРСКАТА ПУНКТУАЦИЯ..........................................103

12. БЪЛГАРСКИЯТ РЕЧЕВ ЕТИКЕТ И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПИСМЕНОТО МУ ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОФОРМЯНЕТО НА НЯКОИ ДОКУМЕНТИ ................................124
 
13. ПЛЕОНАЗЪМ И ТАВТОЛОГИЯ. ЗАЕМКИ И ЧУЖДИ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ОКСИМОРОННИ И ИДИОМАТИЧНИ ИЗРАЗИ .........132

14. ТРАНСКРИПЦИЯ И ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ...........135

15. РЕЧНИЦИ И СПРАВОЧНИЦИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА..........138

ПРИМЕР ЗА ДОБРО ЕСЕ ................................................146

ПРИМЕРЕН ТЕСТ.......................................................149

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Практикум по езикова култура“ от общообразователните курсове в първо квалификационно равнище.

Автор на теми 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, и 12 е гл. ас. Борислав Георгиев, а на теми 3, 4, 8, 10, 13, 14, и 15 е Албена Руневска.
ПРАКТИКУМ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА
Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на авторите и издателя.
(С) Гл. ас. Борислав Георгиев, автор, 1996

(С) Албена Руневска, автор, 1996
(С) НБУ - ЦДО - Радиоуниверситет, 1996
Предпечатна подготовка АЛДО
Редактор Дарина Керемидарска
Коректор Милена Братованова
Художник на корицата Стефан Шишков
Илюстрация Камо
с/о Jusautor, 1996
ISBN 954 - 535 - 140 - 3


Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.