Бизнес комуникации и делови преговори

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  158

Автор:Бистра Боева
Издателство:Нов български университет
Страници:103
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Бизнес комуникации и делови преговори. Бистра Боева

Център по дистанционно обучение - Специализация: Маркетинг, реклама и бизнескомуникации

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ .............................................................4

Цикъл I: ОБЩУВАНЕ И СТОПАНСКА ПРАКТИКА (БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ)

1. ОБЩУВАНЕТО - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ...............5

2. ПРОЦЕС НА ОБЩУВАНЕ И ОСНОВНИ ИЗМЕРЕНИЯ ......................15

3. СИСТЕМА ОТ НЕСЛОВЕСНИ СИГНАЛИ НА ОБЩУВАНЕ ...................24

4. ТЕХНИКИ НА ОБЩУВАНЕ..............................................35

5. ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В ПРОЦЕСА НА ОБЩУВАНЕ. МОДЕЛИ НА ОБЩУВАНЕ ..............................................43

6. КУЛТУРНИЯТ ФАКТОР И ПРОЦЕСЪТ НА ОБЩУВАНЕ .....................52

Цикъл II: БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ - ВАРИАНТИ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

7. ПРЕГОВОРИ - ОСНОВНИ ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................60

8. ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ПРЕГОВОРИТЕ. СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ..............................................67

9. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ.

МОДЕЛИ И СИТУАЦИИ НА ОБЩУВАНЕ .................................76

10. ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ДОКУМЕНТИ ..................87

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................96

Приложение 1. ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ ......................97

Приложение 2. КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ.......98

КОНСПЕКТ-ВЪПРОСНИК.................................................99

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ......................................................100

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Бизнескомуникации и делови преговори“ от специализация „Маркетинг, реклама и бизнескомуникации“.

Автор на всички теми е доц. д-р ик.н. Бистра Боева.
БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ И ДЕЛОВИ ПРЕГОВОРИ
Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя.
© Доц. д-р ик.н. Бистра Боева, автор, 1996 © НБУ - ЦДО - Радиоуниверситет, 1996 Предпечатна подготовка МЮ Рецензент проф. Георги Данов Редактор Дарина Керемидарска Коректор Милена Братованова Художник на корицата Стефан Шишков Илюстрация Камо с/о Jusautor, 1996 ISBN 954-535-117-9

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.