Кратък българско-английски политехнически речник

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  31-8-2018
  •  180

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:464
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Български и английски език.

ПРЕДГОВОР
Речникът съдържа около 35000 термина от главните области на техниката: машиностроене, електротехника, електроника, минно дело, текстилна техника, селскостопанска техника, автомобилен, въздушен, воден и железопътен транспорт, топлотехника, лесотехника и др. Включени са и основни термини от математиката, физиката, химията и механиката.

Съставителите са имали за цел съдържанието на речника да отразява съвременните клонове на техниката, като изчислителна техника, телевизионна техника и радиотехника, без да бъдат забравени традиционните дейности на човека — строителство, корабостроене, дървообработване, леярство и металургия.

Тъй като това е първият българско-английски политехнически речник, издаден у нас, вероятно в него има и пропуски, за които молим да съобщавате на адрес: Издателство „Техника“, бул. Руски 6, София.

ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

************
УДК 62 (038) = 867 = 20
Симеон Тодоров Тодориев Нсйчо Иванов Тодоров Лъчезар Стефанов Стойков Филип Драгомиров Маринов Венцислав Стоянов Тодоров Григор Савов Иванов Мария Василева Филипова Любомир Цанков Иванов Борислав Ангелов Балсв Никола Николов Чолаков

с/о Jusautor. Sofía
КРАТЪК БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК
Автори: инж. Симеон Тодоров Тодориев, инж. Нейчо Иванов Тодоров, инж. Льчезар Стефанов Стойков, доц. к. т. н. инж. Филип Драгомиров Маринов, Венцислав Стоянов Тодоров, к. б. н. Григор Савов Иванов, Мария Василева Филипова, Любомир Цанков Иванов, Борислав Ангелов БаЛев, Никола Николов Чолаков

Рецеизент-редактори: Тодор Пеичев Спиридонов, к. м. н. Иной Минков Ми.ховски, инж. Стефан Маринов Попов. д. г. н. инж. Гс o psu Костадинов Захариев, инж. Евгени Тодоров Соколов, инж. Владимир Стоянов Харизанов. инж. Стамен Димов Стойчев, доц. к. т. н. инж. Николай Василев Лолов, инж. Георги Георгиев Семерджиев. инж. Виктор Емилов Михайлов, irr. н. t. Д. т. н. инж. Христо Борисов . ìóadJK uee
Националност ‘>ьп а река Първо издание

9533173831 КоД 03 3002—13—90

И/iд. № 12586

Научен редактор инж. Симеон Тодориев. Стилови редактори: инж. Нейчо Тодоров, Лиляна Дикова. Редактори на издатерството: Николай Мандажиев и инж. Пвслина Качакова. Художник Иван Димитров. Художествен редактор Вихра Стоева. Технически редактор Юлия Йорданова. Коректори: Мариана Черешарова, Анелия Стоянова.

Дадена за набор на 23.XII.1986 г. Подписана за печат м. октомври 1990 год. Излязла от печат м декември 1990 год. Формат 16/60x84. Печ. коли 29,00. Изд. коли 27,06. УИК 48,88. Тираж 20000 + 70. Цена 13,20 лв. Издателство „ Техника" — държавна фирма, бул. Руски 6, София.,/

11абор - ДП "Г.Димитров", София Печат - ДП "В.Александров", ВрацаВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.