Съвременност. Художествена литература. Дългът на писателя

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-8-2018
  •  159

Автор:Сборник
Издателство:Български писател
Страници:308
Корици:Твърди
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Съвременност. Художествена литература. Дългът на писателя / Сборник с материали от Първия Конгрес на Съюза на Булгарските Писатели (20-22) май 1968

СЪДЪРЖАНИЕ

ТВЪРДО И НЕПОКОЛЕБИМО НА ПОЗИЦИИТЕ НА ПАРТИЯТА, НА НАРОДА

Решение на Политбюро на ЦК на БКП

ТОДОР живков
В служба на общото дело
Слово на приема по случай приключването на Първия конгрес на Съюза на българските писатели
Телеграма на Първия конгрес на Съюза на българските писатели до Централния комитет на Българската комунистическа партия.

ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ, председател на Съюза на българските писатели
Съвременност. Художествена литература. Дългът на писателя ...........1'

БОГОМИЛ РАЙНОВ
Литературната критика .......4

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ
Въпроси на съвременната белетристика. . 6:

АНАСТАС СТОЯНОВ
Слово за поезията .........8

ЛЮБОМИР ТЕНЕВ
Нашата съвременна драматургия.....10

БОЖИДАР БОЖИЛОВ
Литературата за деца и юноши.....181

Акад. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ
Време на разцвет
Встъпително слово пред Първия конгрес на СБП 139 

АЛЕКСАНДЪР МУРАТОВ
Някои въпроси на поезията......143

АНГЕЛ ТОДОРОВ
Да продължим достойно тяхното дело! . . . 146

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ
Литературу жизнена, съвременна .... 150

БОГОМИЛ НОНЕВ
С изпълнен дълг пред партията.....153

ВЕЛИЧКО НЕШКОВ
Проблемите на нашата драматургия .... 158

ВЕНКО МАРКОВСКИ
Творческите сили разгърнаха криле .... 161

ВЕСЕЛИН ЙОСИФОВ
Литература народна, партийна .....166

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ-ГОШКИН
С оръжието на художественото слово. . . 169

Акад. ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ
За тясна, органична връзка с живота, с хората! 180 

ГЕОРГИ СВЕЖИН
Да възкресим епоса и романтиката на революцията! ..............183

ДИКО ФУЧЕДЖИЕВ
Дългът да бъдем борци и летописци на своето време ..............186

ДИМИТЪР ГУНДОВ
Конгресни мисли .........190

ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ
Литература на ясни класово-партийни позиции 192' 

ДОРА ГАБЕ
Да покажем големите успехи на нашата литература! .............197

ДРАГОМИР АСЕНОВ
Проблемът за критическото начало .... 200

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА
За връзката на българската поезия с живота 204 

ЕМИЛ ПЕТРОВ
Единство и многообразие в съвременната литература .............208

ЕМИЛИЯН СТАНЕВ
Революционната сила на българина .... 212

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ
Възраждане на патриотичното чувство. . . 217

ИВАН АРЖЕНТИНСКИ
За вдъхновена военно-патриотична литература! 223 

ИВАН ДАВИДКОВ
Лириката за деца и юноши......225

КАМЕН КАЛЧЕВ
С устрем към голямата литература .... 229

КРУМ ГРИГОРОВ
Грижи и взискателност към младите писатели. 233

ЛАДА ГАЛИНА
За младия герой и младите белетристи. . . 237

ЛЕДА МИЛЕВА
Кръвна, неделима връзка с народа .... 239

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА
Отговорността на писателя комунист .... 243

ЛЮБЕН ДИЛОВ
Да бъдем творци диалектици!......248

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ
Към творческа равносметка ......250

МАРИЯ ГРУБЕШЛИЕВА
Към нови хоризонти на българската литература 253

МЛАДЕН ИСАЕВ
Развълнувано, гражданско отношение към съвременността ............255

НИКОЛАЙ ЗИДАРОВ
Да създадем жизнелюбиви творби за деца и юноши 260

ПАВЕЛ МАТЕВ
Априлската линия ......... 264

Акад. ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ
С пораснало национално самочувствие. . .271

ПАУН ГЕНОВ
Новото село — в нашата литература! . . 275

Акад. САВА ГАНОВСКИ
Задачи на нашия идеологически фронт. . . 278

САЛИС ТАДЖЕР
Високохуманната същност на българския народ 281

СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ
С повече познание за живота, с повече идейна заостреност! ........... 285

СЛАВЧО ВАСЕВ
Да атакуваме трудовата тематика! .... 288

СТЕФАН ДИЧЕВ
Историческият роман и съвременното мислене. 290

СТЕФАН СТАНЧЕВ
За пътеписния жанр ........293

СТОЯН Ц. ДАСКАЛОВ
Нашият фронт ..........296

СТОЯН КАРОЛЕВ
Успехи и задачи на литературната критика. 299
Резолюция на Първия конгрес на Съюза на българските писатели ........ 305

-----
Настоящият том излиза в навечерието на Втория конгрес на Съюза на българските писатели. Неговата задача не е да даде на читателя пълна документация за Първия конгрес, а да го запознае с основните проблеми, които са стояли пред нашата литература и пред съюза. Ето защо тук не са поместени приветствията на чуждестранните делегати и на представителите на българските творчески съюзи и институти, в докладите и в изказванията са съкратени пасажите, засягащи организационни въпроси или имащи отчетен характер. Изказванията са подредени по азбучен ред на имената.

Проблемите, които са вълнували нашата писателска общественост преди четири години, са актуални и днес. И в същото време те са добили нови измерения — за този период литературата ни измина немалък път, завоюва решителни успехи, преодоля ред слабости и увлечения. В тоя смисъл предлаганият том запазва своята документална стойност. Той дава възможност да се оцени един изминат път, да се погледне ретроспективно развитието на литературата ни за един кратък по време, но наситен със значимост период. В този смисъл томът ще представлява интерес не само за литературния изследовател и писателската общественост, но и за по-широк кръг читатели.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителна забележка към обложката.

о1. Съвременност. Художествена литература. Дългът на писателя


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.